Home » Podpora » Rýchla poradňa

Rýchla poradňa

Rýchla poradňa2022-10-21T12:59:04+02:00

Rýchla poradňa

Všetky naše výrobky môžete vidieť na výstavných plochách pri výrobných závodoch Šaľa a Geča, ale aj v našich partnerských stavebninách

  • Naše výrobky je možné zakúpiť po celom Slovensku cez sieť našich zmluvných predajcov.
  • Dostupnosť tovaru je rôzna, no v zásade platí, že tovar si v zmluvných stavebninách objednávajte na celú dláždenú plochu naraz, tak isto aj tvárnice na plot.

Predaj dlažieb je možný len na vrstvy alebo ucelené palety. Predaj na kusy je možný len pre vybrané skupiny výrobkov, ako sú napr.: plotové systémy, creativ garden, plošné dlažby Granada senso, Granada naturo.

Pri výbere dlažby, najmä jej výšky, je potrebné brať do úvahy účel použitia a mieru zaťaženia dláždenej plochy:

  1. dlažba hrúbky 4 – 5 cm: odporúčané použitie iba pre pochôdzne plochy.
  2. dlažba hrúbky 6 cm: odporúčané použitie pre pochôdzne plochy s občasným prejazdom automobilov do 3,5 tony.
  3. dlažba hrúbky 8 – 10 cm: odporúčané použitie pre vozidlá nad 3,5 tony.

Najšetrnejší spôsob je mechanické odstraňovanie snehu z plochy, pri veľkých plochách odporúčame používať mechanizáciu, ktorá nepoškodí povrch dlažby, napr. odhŕňacie zariadenia s pryžovou alebo plastovou hranou alebo plastové zametacie kefy. Betónové dlažby sú odolné voči soliam, preto môžu byť v zimnom období aplikované, ale musia byť dodržané miestne predpisy o najväčších prípustných dávkach na plošnú jednotku krytu (obvykle je to max.10g soli na 1m2).

Nie je to nevyhnutne nutné, no nič tým nepokazíte. Práve naopak, dlažba po impregnácii sa ľahšie udržiava v čistom stave, do pórov sa nedostávajú nečistoty z okolia, má menšiu nasiakavosť a tým aj menej náchylná na tvorbu výkvetov. Viac informácií o povrchovej impregnácii Vatnajökull – V8.

Hydroizolácia je základné technologické opatrenie proti vzlínaniu zemnej vlhkosti do muriva. Je to zároveň prevencia pred zvýšenou tvorbou výkvetov, prípadne iných vážnejších porúch vplyvom nadmernej vlhkosti konštrukcie.

Naše plotové tvárnice majú rôzne využitie, preto aj spôsob výstavby môže byť rôzny.

V prípade výstavby štandardného oplotenia, ktoré zahŕňa bránu, bránku a okrasné výplne osadené medzi stĺpikmi z tvárnic, jednoznačne odporúčame výstavbu bez škár, teda ukladanie na sucho a následné zalievanie tvárnic výplňovým betónom.

Spolu s použitím oceľovej výstuže kotvenej v betónových základoch je to z hľadiska stability najviac bezpečný spôsob výstavby oplotenia.

Spájanie jednotlivých radov pomocou malty je vhodné napríklad pri výstavbe nízkych okrasných múrikov, ako oddeľovacích prvkov v rámci záhrady, alebo vyvýšených záhonov do výšky 1 m.

Prezrite si aj Hlavné zásady pre prácu s betónovými tvárnicami a Dôležité informácie pri práci s betónovými tvárnicami.

Áno, je to jeden z najťažších nami vyrábaných betónových prvkov. Sú však na to zariadenia, ktoré to zvládnu a sú bezpečné. V našej ponuke nájdete vákuové zariadenie Speedy, ktoré vám prácu uľahčí. Prezrite si návod na používanie vákuových klieští.

Pojem „ekologická dlažba“ nehovorí o tom, z akého materiálu je dlažba vyrobená, ale aký účel spĺňa po vydláždení plochy. Tým je správne odvádzanie zrážkových vôd priamo do pôdy, aby sa zabezpečila ekologická rovnováha pri obehu vody a odľahčilo sa zaťaženie vedenia odpadových vôd.

Hlavným znakom v porovnaní s klasickou betónovou dlažbou sú výrazne širšie škáry v rámci celej položenej plochy. Podľa typu ekologickej dlažby môžu mať škáry šírku 0,6 – 3 cm. Okrem toho je v ponuke aj zatrávňovacia dlažba, ktorá v ploche nevytvára širšie škáry, ale má tzv. drenážne otvory široké až 9 cm. Pri zabezpečení dostatočnej závlahy je možné do týchto otvorov vysadiť trávnik. Prezrite si sortiment ekologických dlažieb.

Ekologické alebo vegetačné dlažby sú špeciálne navrhnuté tak, aby mali vyšší podiel otvorenej plochy pre zabezpečenie dostatočnej priepustnosti. Ekologická dlažba vďaka širším škáram zabezpečuje efektívne odvádzanie zrážkovej vody priamo do pôdy a zároveň umožňuje spevnenie celej vydláždenej plochy. To je významné najmä pri veľkých plochách v rámci miest a obcí, ako sú parkoviská, odstavné plochy alebo chodníky. VIAC o význame ekologických dlažieb.

Spôsob ukladania ekologickej a zatrávňovacej dlažby je identický ako pri ukladaní štandardnej betónovej dlažby s výnimkou záverečného pieskovania, kedy je škárovací piesok nahradený kamenivom.

Na vyplnenie škár sa používa okrasný štrk alebo drvené kamenivo, ktoré spolu s dlažbou v ploche zabezpečia správnu drenážnu funkciu.

Keďže každý typ ekologickej dlažby vytvára rôzne široké škáry, odporúča sa zvoliť aj primeranú veľkosť štrku. Pri škárach do veľkosti 1,5 cm je vhodnejší štrk frakcie 2 – 5 mm a pri väčších škárach možno použiť štrk frakcie 8 – 16 mm.

Zatrávňovacia dlažba s drenážnymi otvormi sa môže vyplniť zeminou zmiešanou s trávnym semenom maximálne 2 cm od horného okraja dlažby. Vtedy má tráva dostatočnú šancu sa zakoreniť, nedochádza k jej poškodzovaniu pri kosení a neničí sa pri prejazdoch automobilmi. Pre dostatočné zatrávnenie takejto plochy je potrebné zabezpečiť jej pravidelnú závlahu. V opačnom prípade dôjde k prehrievaniu betónovej zatrávňovacej dlažby a k vysušeniu trávnika.

Do drenážnych otvorov sa namiesto trávnika môže vysypať aj okrasný štrk alebo kamenivo frakcie 8-16 mm.

Máte otázku?

    Go to Top