Home » Podpora » Rýchla poradňa

Rýchla poradňa

Rýchla poradňa2024-02-20T15:06:52+01:00

Rýchla poradňa

Všeobecné informácie

Všetky naše výrobky môžete vidieť na výstavných plochách pri výrobných závodoch Šaľa a Geča, ale aj v našich partnerských stavebninách.

Výrobky CITY STONE DESIGN je možné zakúpiť prakticky po celom Slovensku. Kompletný zoznam našich predajcov – stavebnín nájdete TU. Na mapke Slovenska si zvoľte príslušný kraj a následne sa vám zobrazia všetky stavebniny vo vašom okolí.

Ak si plánujete novú záhradu, terasu, chodník, plot alebo spevnené plochy okolo vášho domu, tak vám radi pomôžeme preniesť vašu predstavu na papier. Prvý kladačský nákres dlažby, alebo plotového systému spracujeme ZDARMA. Projekty pre spevnené plochy spracúvame v rozsahu min. 70 m2. Všetky dôležité informácie k vypracovaniu nákresu nájdete na stránke PROJEKTOVANIE.

Vybraný tovar z aktuálnej ponuky si môžete objednať priamo u našich zmluvných partnerov. Odporúčame, aby ste si tovar v zmluvných stavebninách objednávali na celú dláždenú plochu naraz, tak isto aj tvárnice na plot. Dostupnosť tovaru je rôzna, no v zásade platí, že naši zmluvní partneri vás vedia obratom informovať o aktuálnom stave skladových zásob a možnostiach následného dodania.

Dlažbu, ako aj ostatné produkty z našej ponuky pred ich objednaním odporúčame vidieť naživo na niektorej z našich výstavných plôch alebo výstavných stojanoch. Vizuálne posúdenie produktov z našej ponuky je ideálne robiť za denného svetla, z maximálnej vzdialenosti 2 metre a v suchom počasí, nakoľko mokrý povrch dlažby skresľuje jej celkový vzhľad. Napriek tomu vystavené produkty na výstavných plochách a výstavných stojanoch sa môžu od zakúpeného produktu mierne farebne odlišovať, čo môže byť spôsobené farebnými odchýlkami surovín, z ktorých sa bežne vyrábajú. Preto odporúčame objednávať materiál z jednej výrobnej šarže, aby nedošlo k farebným odchýlkam priamo na realizovanej ploche. Vhodným premiešaním dlažobných kociek z niekoľkých paliet súčasne sa ale aj tento rozdiel dá dobre eliminovať. Prezrite si aj správne ukladanie dlažieb alebo ukladanie plotových tvárnic vo farebnom prevedení colormix.

Predaj dlažieb je možný len na vrstvy alebo ucelené palety. Predaj na kusy je možný len pre vybrané skupiny výrobkov, ako sú napr.: plotové systémy, creativ garden, plošné dlažby Granada senso, Granada naturo.

Pri výbere betónovej dlažby je potrebné v prvom rade zvážiť na aký účel bude spevnená plocha využívaná. Pripravili sme pre vás sprievodcu – prehľadnú infografiku, ktorá vám pomôže pri výbere tej správnej dlažby na váš chodník, terasu alebo vjazd do garáže. Viac informácií nájdete TU.

Pri výbere dlažby, najmä jej výšky, je potrebné brať do úvahy účel použitia a mieru zaťaženia dláždenej plochy:

  1. dlažba hrúbky 4 – 5 cm: odporúčané použitie iba pre pochôdzne plochy.
  2. dlažba hrúbky 6 cm: odporúčané použitie pre pochôdzne plochy s občasným prejazdom automobilov do 3,5 tony.
  3. dlažba hrúbky 8 – 10 cm: odporúčané použitie pre vozidlá nad 3,5 tony.

Farebné prevedenie dlažby COLORMIX je vyrobené prelínaním dvoch až troch základných odtieňov farieb. Ponuku produktov v jednotlivých farbách COLORMIX nájdete na našej stránke Ponuka farieb COLORMIX.

V našej ponuke je niekoľko typov povrchov, ktoré zahŕňajú rôzne štýly od dekoratívnych, cez rustikálne až po moderné. Všetky typy povrchov si môžete prezrieť TU.

Kombiforma je dlažobný systém, ktorý z výroby zahŕňa už vopred zadefinovaný počet rôznych formátov na jednej vrstve pre vytvorenie originálneho výsledného efektu. Počet a formáty jednotlivých prvkov kombi formy sú vždy navrhnuté osobitne pre každý typ betónovej dlažby. Rozdielne navrhnuté kombinácie kombi formy vytvárajú na ploche úplne odlišný optický efekt, ktorý je navodený striedaním užších a širších formátov, väčších a menších formátov alebo zlúčením väčšieho počtu menších formátov s minimálnymi veľkostnými rozdielmi. Pri kombiforme nie je možné objednávať jednotlivé formáty samostatne.

Ekologické dlažby

Pojem „ekologická dlažba“ nehovorí o tom, z akého materiálu je dlažba vyrobená, ale aký účel spĺňa po vydláždení plochy. Tým je správne odvádzanie zrážkových vôd priamo do pôdy, aby sa zabezpečila ekologická rovnováha pri obehu vody a odľahčilo sa zaťaženie vedenia odpadových vôd.

Hlavným znakom ekologickej dlažby v porovnaní s klasickou betónovou dlažbou sú výrazne širšie škáry v rámci celej položenej plochy. Podľa typu ekologickej dlažby môžu mať škáry šírku 0,6 – 3 cm. Okrem toho je v ponuke aj zatrávňovacia dlažba, ktorá v ploche nevytvára širšie škáry, ale má tzv. drenážne otvory široké až 9 cm. Pri zabezpečení dostatočnej závlahy je možné do týchto otvorov vysadiť trávnik.

Pre viac informácií si prezrite aj nášho komplexného sprievodcu vo svete ekologických dlažieb.

Ekologické alebo vegetačné dlažby sú špeciálne navrhnuté tak, aby mali vyšší podiel otvorenej plochy pre zabezpečenie dostatočnej priepustnosti. Ekologická dlažba vďaka širším škáram zabezpečuje efektívne odvádzanie zrážkovej vody priamo do pôdy a zároveň umožňuje spevnenie celej vydláždenej plochy. To je významné najmä pri veľkých plochách v rámci miest a obcí, ako sú parkoviská, odstavné plochy alebo chodníky. VIAC o význame ekologických dlažieb.

Spôsob ukladania ekologickej a zatrávňovacej dlažby je identický ako pri ukladaní štandardnej betónovej dlažby s výnimkou záverečného pieskovania, kedy je škárovací piesok nahradený kamenivom. Viac o skladbe podložia v prípade použitia ekologických dlažieb podľa predpokladaného zaťaženia nájdete TU.

Na vyplnenie škár sa používa okrasný štrk alebo drvené kamenivo, ktoré spolu s dlažbou v ploche zabezpečia správnu drenážnu funkciu.

Keďže každý typ ekologickej dlažby vytvára rôzne široké škáry, odporúča sa zvoliť aj primeranú veľkosť štrku. Pri škárach do veľkosti 1,5 cm je vhodnejší štrk frakcie 1-3 mm, maximálne však frakcie 2 – 5 mm. Pri väčších škárach nad 1,5 cm možno použiť štrk frakcie 4-8 mm alebo 8–16 mm s minimálnym obsahom jemných prachových podielov.

Zatrávňovacia dlažba s drenážnymi otvormi sa môže vyplniť zeminou zmiešanou s trávnym semenom maximálne 2 cm od horného okraja dlažby. Vtedy má tráva dostatočnú šancu sa zakoreniť, nedochádza k jej poškodzovaniu pri kosení a neničí sa pri prejazdoch automobilmi. Pre dostatočné zatrávnenie takejto plochy je potrebné zabezpečiť jej pravidelnú závlahu. V opačnom prípade dôjde k prehrievaniu betónovej zatrávňovacej dlažby a k vysušeniu trávnika.

Do drenážnych otvorov sa namiesto trávnika môže vysypať aj okrasný štrk alebo kamenivo frakcie 8-16 mm.

Montáž

Hydroizolácia je základné technologické opatrenie proti vzlínaniu zemnej vlhkosti do muriva. Je to zároveň prevencia pred zvýšenou tvorbou výkvetov, prípadne iných vážnejších porúch vplyvom nadmernej vlhkosti konštrukcie.

Naše plotové tvárnice majú rôzne využitie, preto aj spôsob výstavby môže byť rôzny.

V prípade výstavby štandardného oplotenia, ktoré zahŕňa bránu, bránku a okrasné výplne osadené medzi stĺpikmi z tvárnic, jednoznačne odporúčame výstavbu bez škár, teda ukladanie na sucho a následné zalievanie tvárnic výplňovým betónom.

Spolu s použitím oceľovej výstuže kotvenej v betónových základoch je to z hľadiska stability najviac bezpečný spôsob výstavby oplotenia.

Spájanie jednotlivých radov pomocou malty je vhodné napríklad pri výstavbe nízkych okrasných múrikov, ako oddeľovacích prvkov v rámci záhrady, alebo vyvýšených záhonov do výšky 1 m.

Prezrite si aj Hlavné zásady pre prácu s betónovými tvárnicami a Dôležité informácie pri práci s betónovými tvárnicami.

Áno, veľkoformátová dlažba GRANADA naturo je jeden z najťažších nami vyrábaných betónových prvkov, kde najväčší formát 80 x 80 x 8 cm má hmotnosť až 120 kg. Pre bezpečné zdvíhanie a presúvanie takýchto platní je určené vákuové zdvíhacie zariadenie SPEEDY VS-S, ktoré vám prácu výrazne uľahčí. Okrem dlažieb a platní môžete takýmto spôsobom prenášať aj schodiskové bloky. Ak chcete vedieť viac o trendoch pri pokládke a zabudovaní veľkoformátovej dlažby, tak si prečítajte aj náš článok na túto tému priamo TU.

Pre dosiahnutie efektu prelínania farieb v prevedení COLORMIX odporúčame dláždiť plochu odoberaním a kombinovaním dlažby aspoň z troch paliet súčasne! Viac o ukladaní dlažieb v prevedení COLORMIX nájdete TU.

Okrem dodržiavania správnych pracovných postupov počas výstavby oplotenia je veľmi dôležité myslieť predom aj na jeho konečný estetický vzhľad. Pri vyskladaní betónových tvárnic v prevedení COLORMIX je nutné odoberať tvárnice z viacerých paliet súčasne. Získajte viac informácií o ukladaní plotov v prevedení COLORMIX.

Na spevnenie miernych svahov alebo na vytvorenie okrasnej steny v záhradách slúžia svahové tvárnice. Vytvorenie zeleného okrasného múru, ktorý nielenže slúži na funkčné účely, ale zároveň dodáva záhrade krásu a prirodzený dojem, zahŕňa výkop a položenie základov, inštaláciu drenáže a uloženie svahových tvárnic, pričom pozornosť treba venovať sklonu múru a správnemu zasypaniu. Nezabudnite, že pri požiadavke na výstavbu okrasného múru vyššieho ako 1,2 metra je nutná konzultácia so statikom. Pre viac informácií si prezrite náš celý postup pri výstavbe svahových tvárnic.

Ak sa idete pustiť do výstavby spevnených plôch, tak najskôr treba začať s osádzaním obrubníkov. Počas osádzania je nutné dodržať správny pracovný postup, ktorý si môžete prezrieť TU.

Čoraz viac obľúbené vyvýšené záhony si viete vytvoriť aj za pomoci okrasných betónových tvárnic. Vybudovať si ich viete napríklad aj z plotových tvárnic Metropol Uni, avšak je potrebné, aby ste dodržiavali určité zásady. Vo všeobecnosti platí, že záhony vyššie ako 1 meter je nutné staticky prepočítať! Prezrite si aj nasledujúci návod krok po kroku pre dodržanie správneho pracovného postupu.

Spôsob ukladania ekologickej a zatrávňovacej dlažby je identický ako pri ukladaní štandardnej betónovej dlažby s výnimkou záverečného pieskovania, kedy je škárovací piesok nahradený kamenivom. Viac o skladbe podložia v prípade použitia ekologických dlažieb podľa predpokladaného zaťaženia nájdete TU.

Na vyplnenie škár sa používa okrasný štrk alebo drvené kamenivo, ktoré spolu s dlažbou v ploche zabezpečia správnu drenážnu funkciu.

Keďže každý typ ekologickej dlažby vytvára rôzne široké škáry, odporúča sa zvoliť aj primeranú veľkosť štrku. Pri škárach do veľkosti 1,5 cm je vhodnejší štrk frakcie 1-3 mm, maximálne však frakcie 2 – 5 mm. Pri väčších škárach nad 1,5 cm možno použiť štrk frakcie 4-8 mm alebo 8–16 mm s minimálnym obsahom jemných prachových podielov.

Zatrávňovacia dlažba s drenážnymi otvormi sa môže vyplniť zeminou zmiešanou s trávnym semenom maximálne 2 cm od horného okraja dlažby. Vtedy má tráva dostatočnú šancu sa zakoreniť, nedochádza k jej poškodzovaniu pri kosení a neničí sa pri prejazdoch automobilmi. Pre dostatočné zatrávnenie takejto plochy je potrebné zabezpečiť jej pravidelnú závlahu. V opačnom prípade dôjde k prehrievaniu betónovej zatrávňovacej dlažby a k vysušeniu trávnika.

Do drenážnych otvorov sa namiesto trávnika môže vysypať aj okrasný štrk alebo kamenivo frakcie 8-16 mm.

Prezrite si najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú počas procesu pokládky dlažby a poskytneme vám rady, ako sa im vyhnúť. Viac si môžete prezrieť TU.

Ošetrovanie a údržba

Povrchová impregnácia Vatnajökull V8 je ekologicky neškodná nanotechnologická impregnácia. Naše vybrané typy dlažieb sú týmto prípravkom ošetrené už v procese výroby, čo zvyšuje ich odolnosť voči vplyvom počasia, rôznym nečistotám a zvyšuje ich farebnú stálosť. Dlažba po impregnácii sa ľahšie udržiava v čistom stave, do pórov sa nedostávajú nečistoty z okolia, má menšiu nasiakavosť a tým je aj menej náchylná na tvorbu výkvetov. Ošetrené sú iba dlažby vo farebnom a colormix prevedení. Pre lepšie rozpoznanie sú betónové dlažby a betónové platne označené špeciálnou ikonkou priamo pri produktoch, v záložke Špecifikácia. Aplikácia povrchovej impregnácie by sa mala obnovovať každé 2-3 roky, pri plotoch každých 3-5 rokov.

Najšetrnejší spôsob je mechanické odstraňovanie snehu z plochy, pri veľkých plochách odporúčame používať mechanizáciu, ktorá nepoškodí povrch dlažby, napr. odhŕňacie zariadenia s pryžovou alebo plastovou hranou alebo plastové zametacie kefy. Betónové dlažby sú odolné voči soliam, preto môžu byť v zimnom období aplikované, ale musia byť dodržané miestne predpisy o najväčších prípustných dávkach na plošnú jednotku krytu (obvykle je to max.10g soli na 1m2).

Na vyplnenie škár sa používa okrasný štrk alebo drvené kamenivo, ktoré spolu s dlažbou v ploche zabezpečia správnu drenážnu funkciu.

Keďže každý typ ekologickej dlažby vytvára rôzne široké škáry, odporúča sa zvoliť aj primeranú veľkosť štrku. Pri škárach do veľkosti 1,5 cm je vhodnejší štrk frakcie 1-3 mm, maximálne však frakcie 2 – 5 mm. Pri väčších škárach nad 1,5 cm možno použiť štrk frakcie 4-8 mm alebo 8–16 mm s minimálnym obsahom jemných prachových podielov.

Zatrávňovacia dlažba s drenážnymi otvormi sa môže vyplniť zeminou zmiešanou s trávnym semenom maximálne 2 cm od horného okraja dlažby. Vtedy má tráva dostatočnú šancu sa zakoreniť, nedochádza k jej poškodzovaniu pri kosení a neničí sa pri prejazdoch automobilmi. Pre dostatočné zatrávnenie takejto plochy je potrebné zabezpečiť jej pravidelnú závlahu. V opačnom prípade dôjde k prehrievaniu betónovej zatrávňovacej dlažby a k vysušeniu trávnika.

Do drenážnych otvorov sa namiesto trávnika môže vysypať aj okrasný štrk alebo kamenivo frakcie 8-16 mm.

V priebehu zrenia výrobkov môže dochádzať k výskytu vápenných výkvetov, tzn. k vystúpeniu voľného vápna obsiahnutého v cemente na povrch betónových výrobkov. Výskyt výkvetov na dlažbách, ale aj na murovacích tvarovkách je vždy úzko spojený s vlhkosťou. Rozpustené vápno difunduje na povrchu, voda sa vyparuje a zostáva ťažko rozpustný biely vápenný zákal. Pretože zloženie betónu a s tým spojený podiel vápna podliehajú istým výkyvom a tiež sa menia vplyvom poveternostných podmienok (dážď, sneh, prievan, chlad, teplo), dochádza k fenoménu vykvitania viac či menej viditeľne. Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok nie je ešte výstupom na povrch betónu ukončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným vplyvom sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje. Výkvety zmiznú teda po nejakom čase samé od seba. Pretože sa na povrchu betónu odplavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými surovinami z betónu, efekt výkvetov sa po ich zmiznutí znovu neobjavuje. Výmena kameniva alebo iné opatrenia proti výkvetom nie sú teda na mieste.

Zjednodušene povedané, trvá to tak dlho, pokiaľ sa všetok neviazaný hydroxid vápenatý nevyplaví z betónového výrobku von.

O tom, že výskyt výkvetov nemá vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti betónových výrobkov svedčí aj fakt, že výskytom výkvetov sa nezaoberá žiadna norma a žiadny predpis pre betónové výrobky. Európske normy pre betónové výrobky iba konštatujú, že výskyt výkvetov je možný, ale nemá vplyv na kvalitu výrobkov (STN EN 1338/2004, ods. 5.4 Vizuálne hľadiská), kde sa uvádza „Výskyt výkvetov neobmedzuje použitie dlažbových tvaroviek a nepovažuje sa za významný“.

Aj keď výkvety vplyvom poveternostných podmienok časom zmiznú, existuje možnosť ich odstrániť pomocou chemických prípravkov. Na naše výrobky bol špeciálne vyvinutý prípravok Odstraňovač výkvetov-V10. Spôsob jeho aplikácie si môžete pozrieť v nasledovných návodoch:

Postup pri čistení výkvetov na dlažbách

Postup pri čistení výkvetov na plotoch

Máte otázku?

    Go to Top