7 júna, 2021

Postup pri čistení výkvetov na plotoch

Výskyt výkvetov na dlažbách, ale aj na murovacích tvarovkách je vždy úzko spojený s vlhkosťou. Rozpustené vápno difunduje na povrchu, voda sa vyparuje a zostáva ťažko rozpustný biely vápenný zákal. Vápenné výkvety vznikajú na betónových výrobkoch, ktoré sú dlhodobo vystavené vysokej vlhkosti a spôsobujú na povrchu betónového výrobku svetlé súvislé povlaky. Výskyt výkvetov neobmedzuje použitie dlažbových tvaroviek a nepovažuje sa za významný.

Aj keď výkvety vplyvom poveternostných podmienok časom zmiznú, existuje možnosť ich odstránenia pomocou chemických prípravkov. Na naše výrobky bol špeciálne vyvinutý prípravok Odstraňovač výkvetov-V10. Je to vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci prostriedok na báze roztoku kyseliny a tenzidov. Je určený na odstraňovanie vápenatých výkvetov, hrdzavých škvŕn, škvŕn od závlahy, cementového povlaku a zvyškov zo stavebnej činnosti z betónových plotov a dlažieb. Povrchy nielen čistí, ale aj obnovuje a rozjasňuje farbu.

Prezrite si náš pracovný postup pri čistení výkvetov na betónových plotoch.

Použitý materiál

 • Odstraňovač výkvetov-V10
 • Vedro
 • Rozprašovač, valček alebo štetec
 • Čistá voda
 • Kefa s umelými štetinami (používajte tvrdé plastové vlákno, nikdy nie oceľové)
 • Ochranné rukavice
 • Ochranné okuliare
 • Ochrana tváre
 • Ochranný odev

Poučenie

 • Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte podrobné informácie uvádzané na etikete a návod na použitie!
 • Prípravok nie je vhodný na nerez, hliník, meď a mosadz!
 • Pre každú aplikáciu je potrebné si zvoliť pracovný postup na základe výsledkov predbežnej skúšky na malej ploche a zvolením správneho pomeru koncentrácie odstraňovača výkvetov.

Krok 1

 • Plochu s výkvetom najprv vyčistite od voľných nečistôt  a vodou navlhčite miesto zasiahnuté výkvetom.

Krok 2

 • Pomocou rozprašovača naneste na plochu prípravok. Odporúčaný pomer prípravku a čistej vody je 1:1.
 • Aj napriek odporúčanému pomeru najskôr použijeme miernejšiu koncentráciu 1:3.

Krok 3

 • Po aplikácii prípravku nastane chemická reakcia, pri ktorej reaguje kyselina s vápenatým výkvetom. Táto reakcia sa prejaví penením.
 • Pre lepšiu účinnosť je dobré počas spomenutej reakcie aplikovať prípravok pomocou kefy, alebo štetca.
 • Na postihnuté miesto prípravok dopĺňajte, kým povrch pení a reaguje.

Krok 4

 • Následne, ak už plocha nepení celú plochu zmyte dostatočným prúdom čistej vody.
 • V prípade veľkého znečistenia postup zopakujte niekoľkokrát.
Odstraňovač výkvetov
Go to Top