Home » Na stiahnutie

Na stiahnutie

Na stiahnutie2023-12-20T10:27:40+01:00

Na stiahnutie

Produktový katalóg 2021
Cenník 2023, platný od 1. 3. 2023
Cenník 2023 - NOVINKA - plotový systém Casser MONO a Casser DUO, platný od 20. 10. 2023
Hlavné zásady pri ukladaní BETÓNOVEJ DLAŽBY
EKOLOGICKÉ DLAŽBY - skladby podložia podľa predpokladaného zaťaženia
Hlavné zásady pre prácu s BETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI
Dôležité informácie pri práci s BETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI
VÝKVETY - vznik, ich posudzovanie a ďalšie informácie o nich
Informácie o výkvetoch, farebnosti, ošetrovaní a údržbe dláždených plôch
Postup pri čistení vápenných výkvetov na dlažbách a dláždených plochách
Postup pri čistení vápenných výkvetov na betónových tvárniciach
Ukladanie dlažieb v prevedení COLORMIX
Návod na používanie vákuových klieští SPEEDY VS-S
Dlažobné tvarovky
Dlaždice
Dlažobné tvarovky a dlaždice - kombi forma
Obrubníky
Schody
Palisády
Debniace tvárnice
Plotový systém Casser
Plotový systém Duvar
Plotový systém Metropol Uni
Plotový systém Largo City
Ekologické dlažbové tvarovky
Vegetačné dielce
Žľabovky
Dlažobné tvarovky
Dlaždice
Dlažobné tvarovky a dlaždice - kombi forma
Obrubníky
Debniace tvárnice
Plotový systém Duvar
Plotový systém Metropol Uni
Vegetačné dielce
Žľabovky
PDF návod k mobilnej aplikácii
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky
Záručný list pre fyzické osoby
Záručný list pre predajcov
Reklamačné hlásenie - PDF dokument
Reklamačné hlásenie - Excel dokument
Reklamačný poriadok
IS evidencia obchodných partnerov
IS kamerový systém (oprávnený záujem)
IS klienti a reklamácie
IS personalistika a mzdy
IS účtovné doklady
Pečať spoľahlivého podniku v Trnavskom kraji
AAA hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti
Certifikát - Environmentálne zodpovedný výrobca
Go to Top