Home » Kto sme

Kto sme

Kto sme2022-07-21T11:04:12+02:00

Kto sme

Sme slovenský výrobca betónovej dlažby a betónových plotových prvkov. Ako sa rokmi menili trendy v stavebníctve, tak sa menila a prispôsobovala aj filozofia a smerovanie firmy. Od roku 2015 sa zmenil názov z pôvodnej značky Dlažby IN na CITY STONE DESIGN. Názov v sebe nesie citlivý prístup k betónu, ktorý je spracovaný aj pre tie najnáročnejšie potreby. Nesie v sebe zachovanie tradície, rešpekt k odborníkom, ktorí položili základy firmy, ale aj inovácie a nové postupy pri výrobe betónových prvkov. Zároveň v sebe nesie úctu k tímovej práci, ktorú dokáže odviesť iba skutočne dobre zohratý kolektív – rodina CITY STONE DESIGN. 

História
Kariéra

Vízia

Prinášať krásu v koexistencii s prírodou

Byť na čele medzi konkurentmi, poskytovať pridanú hodnotu výrobkom z betónu, zvyšovať kvalitu a krásu produktov pre našich zákazníkov. Posúvať sa na čelo technologických inovácii v obore s jasným smerovaním na environmentálnu udržateľnosť. Stať sa pevným oporným bodom pre našich obchodných a predajných partnerov.

Spoločenská zodpovednosť

Recyklovanie

Všetky výrobky v CITY STONE DESIGN sú recyklovateľné, pretože sú vyrábané z prírodných materiálov, ako sú kamenivo, cement, voda i farebné pigmenty a v určitom okamihu ich životnosti je možné ich opäť podrviť a následne opäť využiť. Taktiež sa už niekoľko rokov zhodnocujú a využívajú aj odpady z výroby, ako aj nezhodné výrobky. Balenie výrobkov prešlo postupným vývojom k súčasnému štandardu a to k baleniu s minimálnym množstvom páskovacieho materiálu a prekrývacej fólie.

Ekologické dlažby

Inovácie sa v CITY STONE DESIGN dlhodobo zameriavajú aj na oblasť tzv. ekologických dlažieb, ktorých prednosťou je priame odvedenie dažďovej vody do pôdy.  Dažďová voda je z povrchu odvádzaná zatrávňovacími otvormi alebo dištančnými škárami a súčasne sa vytvárajú harmonické zelené plochy splývajúce s okolím. Správne vytvorené podložie a pokládka zaručujú dostatočnú schopnosť vsakovania nadbytočnej dažďovej vody.  Tieto dlažby sú okrem súkromných plôch tou správnou voľbou aj pre riešenia verejných plôch s dôrazom na environment.

Lokálne zdroje

Ochrana životného prostredia a znižovanie emisií CO2 začína v CITY STONE DESIGN obstaraním základných surovín čo najbližšie k výrobným závodom. Všetky výrobné závody efektívne a zodpovedne využívajú dostupné prírodné zdroje z veľmi krátkych vzdialeností od 40 do maximálne 90 km. Vo výrobe sú využívané moderné stroje a zariadenia šetriace energiu a staršie technológie sú nahradzované novými vysokoefektívnymi technológiami. Tieto inovácie sú prioritné z pohľadu spotreby energie, olejov, vody a emisií.

Inovácie

Spoločne napredujeme

V rýchlo sa meniacom svete zaostanú tí, ktorí neinovujú. To je aj veta, ktorá vystihuje dizajn vonkajších plôch. K inováciám vo firme pristupujeme zodpovedne a po dôkladnom zvážení s dôrazom na udržateľnosť a environmentálne aspekty. Neinovujeme na základe tlaku okolia, skôr sa snažíme byť lidrom v inováciach. Tie sa prejavujú od výrobných technológií, cez dizajnovanie samotných výrobkov, až po ich vylepšovanie ich funkčnosti napr. cez povrchovú impregnáciu Vatnajökul V8.

Go to Top