Home » Kto sme

Kto sme

Kto sme2023-04-26T13:06:43+02:00

Kto sme

Sme slovenský výrobca betónovej dlažby a betónových plotových prvkov. Ako sa rokmi menili trendy v stavebníctve, tak sa menila a prispôsobovala aj filozofia a smerovanie firmy. Od roku 2015 sa zmenil názov z pôvodnej značky Dlažby IN na CITY STONE DESIGN. Názov v sebe nesie citlivý prístup k betónu, ktorý je spracovaný aj pre tie najnáročnejšie potreby. Nesie v sebe zachovanie tradície, rešpekt k odborníkom, ktorí položili základy firmy, ale aj inovácie a nové postupy pri výrobe betónových prvkov. Zároveň v sebe nesie úctu k tímovej práci, ktorú dokáže odviesť iba skutočne dobre zohratý kolektív – rodina CITY STONE DESIGN. 

História
Kariéra

Vízia

Prinášať krásu v koexistencii s prírodou

Byť na čele medzi konkurentmi, poskytovať pridanú hodnotu výrobkom z betónu, zvyšovať kvalitu a krásu produktov pre našich zákazníkov. Posúvať sa na čelo technologických inovácii v obore s jasným smerovaním na environmentálnu udržateľnosť. Stať sa pevným oporným bodom pre našich obchodných a predajných partnerov.

Spoločenská zodpovednosť

Recyklovanie

Všetky výrobky v CITY STONE DESIGN sú recyklovateľné, pretože sú vyrábané z prírodných materiálov, ako sú kamenivo, cement, voda i farebné pigmenty a v určitom okamihu ich životnosti je možné ich opäť podrviť a následne opäť využiť. Taktiež sa už niekoľko rokov zhodnocujú a využívajú aj odpady z výroby, ako aj nezhodné výrobky. Balenie výrobkov prešlo postupným vývojom k súčasnému štandardu a to k baleniu s minimálnym množstvom páskovacieho materiálu a prekrývacej fólie.

VIAC

Ekologické dlažby

Inovácie sa v CITY STONE DESIGN dlhodobo zameriavajú aj na oblasť tzv. ekologických dlažieb, ktorých prednosťou je priame odvedenie dažďovej vody do pôdy.  Dažďová voda je z povrchu odvádzaná zatrávňovacími otvormi alebo dištančnými škárami a súčasne sa vytvárajú harmonické zelené plochy splývajúce s okolím. Správne vytvorené podložie a pokládka zaručujú dostatočnú schopnosť vsakovania nadbytočnej dažďovej vody.  Tieto dlažby sú okrem súkromných plôch tou správnou voľbou aj pre riešenia verejných plôch s dôrazom na environment.

Lokálne zdroje

Ochrana životného prostredia a znižovanie emisií CO2 začína v CITY STONE DESIGN obstaraním základných surovín čo najbližšie k výrobným závodom. Všetky výrobné závody efektívne a zodpovedne využívajú dostupné prírodné zdroje z veľmi krátkych vzdialeností od 40 do maximálne 90 km. Vo výrobe sú využívané moderné stroje a zariadenia šetriace energiu a staršie technológie sú nahradzované novými vysokoefektívnymi technológiami. Tieto inovácie sú prioritné z pohľadu spotreby energie, olejov, vody a emisií.

Inovácie

Spoločne napredujeme

Veríme, že je dôležité, aby vonkajší priestor bol dobre vyvážený a vyžaroval pokoj. Pretože v takomto živom prostredí môžete relaxovať, byť vo svojom živle, užívať si ho. Vonkajší priestor je doménou značky CITY STONE DESIGN a príroda je hlavným zdrojom inšpirácie. Prepájame architektúru s prírodou, s rešpektom k životnému prostrediu. Takto prispievame k trvalo udržateľnému, prirodzenému zážitku z vonkajšieho priestoru.

Čo sa týka ambícií a hnacej sily, sme mladí, inovatívni, trochu nekonvenční, živí a nadšení. V minulosti sme sa zameriavali na výrobu betónových výrobkov pre hrubú stavbu a priemyselné objekty. V súčasnosti vyrábame predovšetkým betónové výrobky určené pre použitie v záhradách, na terasách, k vašim rodinným domom vo všetkých štýloch, ale aj na verejné priestranstvá.

Produkty, ktoré sa používajú v kombináciách, pomáhajú premeniť každý vonkajší priestor na harmonické, nadčasové životné prostredie. A všetko je možné. Pretože pokiaľ ide o nás, na každý nápad existuje forma. Sme radi, že pomáhame formovať a vytvárať kreatívne návrhy.

S vonkajším priestorom, ako našou doménou a prírodou, ako najväčším zdrojom inšpirácie je udržateľnosť v spoločnosti CITY STONE DESIGN už roky dôležitou témou. Vo všetkom, čo robíme, sa usilujeme o najlepšiu kvalitu a zároveň o čo najmenší vplyv na ľudí a prírodu.

Značka CITY STONE DESIGN bola vždy prísľubom kvality a inovácií. V poslednom desaťročí sa vyznačovala neustálym rozvojom, kde ťažiskom obchodnej politiky je predovšetkým poskytovať našim partnerom a zákazníkom produkty prvotriednej kvality a služby na najvyššej úrovni.

Go to Top