23 januára, 2023

Všetko, čo potrebujete vedieť skôr, ako sa rozhodnete pre oplotenie pozemku

Plánujete oplotenie pozemku a neviete, kde začať? Pripravili sme pre vás kompletného sprievodcu, s ktorým prejdeme od nevyhnutných administratívnych povinností, cez plánovanie a výber toho správneho materiálu až po detaily realizácie. Rozhodnúť sa pre správne oplotenie pozemku nemusí byť vždy jednoduché, sme ale presvedčení, že nasledujúce riadky vám budú nápomocné a výsledkom bude v konečnom dôsledku vaša maximálna spokojnosť s novým oplotením. 

 

Poznáte všetky funkcie oplotenia pozemkov? 

Oplotenie pozemkov je u nás tak bežné, že sa nad ním často ani zvlášť nezamýšľame. Pochopiteľne, iba dovtedy, kým si vlastný nový plot sami nevyberáme. 

Ploty sú prakticky všade okolo nás. Stačí sa prejsť mestskými ulicami, obytnou štvrťou za mestom, alebo akoukoľvek menšou obcou. 


Kategorizovať ich môžeme podľa rôznych kritérií, najčastejšie podľa vizuálnych, materiálových ale tiež funkčných. Kým prvým dvom menovaným kritériám sa budeme venovať neskôr, tak na funkčné kritérium sa zameriame práve teraz. Ak porozumiete jednotlivým funkciám oplotenia, pomôže vám to pri ďalšom rozhodovaní a sumarizovaní vlastných požiadaviek a očakávaní.

 

Bezpečnostná a ochranná funkcia

Na ploty sa v prvom rade pozeráme ako na ochranný a bezpečnostný prvok. Typickým príkladom môže byť výrazné oplotenie okolo pamiatok a tých miest, ktoré nemôžu byť neobmedzene prístupné verejnosti. Ploty neraz chránia nielen ľudí, ale aj prírodu, spomeňte si napríklad na ochranné ploty lemujúce diaľnice, ktoré divoko žijúcim zvieratám zabraňujú prechádzať cez cestu. 

Inak to nie je ani v prípade oplotenia rodinného domu. Môžeme ho totiž vnímať nielen ako symbolické ohraničenie vlastníctva, ale často aj ako vyjadrenie túžby po vytvorení bezpečného miesta pre rodinu, ktoré bude chránené pred neželanými návštevníkmi. Ak je teda prioritou ochranabezpečnosť, tou správnou voľbou sú spravidla vyššie a plné ploty. 

 

Oplotenie pozemku ako dekorácia

Ak od bezpečnosti a ochrany prejdeme ďalej, dostaneme sa k oploteniu ako plnohodnotnému architektonickému prvku, ktorý dojem z celej stavby môže buď vhodne dotvoriť, alebo v tých horších prípadoch aj úplne pokaziť. Už vo fáze projektu by ste mali mať preto aspoň hrubé predstavy o tom, ako bude oplotenie pozemku vyzerať a z akých materiálov bude vyhotovené. 

Oplotenie pozemku môže okolie zaujímavým spôsobom oživiť. Plot sa sám o sebe môže vyznačovať rôznymi dekoráciami, pôsobivým osvetlením či zakomponovaním rôznych prvkov, ako sú výplne, bráničky alebo rôzne nevyhnutné skrinky napríklad na elektromer či plynomer. 

 

Oplotenie pozemku vám vytvorí súkromnú zónu

Patríte medzi vyznávačov hesla „Môj dom – môj hrad“? Tak v takom prípade vám zrejme budú imponovať skôr vyššie nepriehľadné ploty, ktoré na vašom pozemku vytvoria miesto dokonale skryté pred zrakmi okoloidúcich či susedov. Túžba po súkromí je úplne pochopiteľná a dobre navrhnutý plot vám túto požiadavku do bodky splní. Aktivity v záhrade a okolí domu si tak budete môcť užívať bez toho, aby bolo vaše súkromie narušené, a to bez ohľadu na to, pri akej rušnej ulici bývate. 

 

Oddeľovacia a obmedzovacia funkcia 

Nižšie aj vyššie ploty majú tiež oddeľovaciu funkciu, kedy pomocou nich môžete rozdeliť väčšiu plochu na menšie zóny. Takýto typ plotov sa využíva predovšetkým v mestskej architektúre, napríklad na oddelenie chodníkov od ciest či vymedzenie priestoru pre peších. Pochopiteľne, aj v prípade pozemku je oddeľovacia funkcia dôležitá, pretože je to práve plot, ktorým jasne vymedzíte hranice plochy, ktorá je vo vašom vlastníctve

Obmedzovaciu funkciu zas oceníte z toho hľadiska, že niektoré typy plotov dokážu účinne obmedziť výhľad na váš pozemok, prašnosť od rušnej ulice či uchrániť vás od nadmerného hluku. V tejto súvislosti ale nezabúdajte na staré známe tvrdenie, že „dobrý plot, robí dobrých susedov“. Postaviť preto na oddelenie od susedného pozemku 2-metrový plný plot z betónu nemusí byť vždy tým najlepším riešením, hoci práve obmedzovaciu funkciu zvláda na jednotku s hviezdičkou. 

 

Čo na stavbu plota hovorí zákon? 

Ak sa chcete vyhnúť možným sankciám zo strany stavebného úradu, oplatí sa ešte pred samotnou realizáciou oboznámiť sa so všetkými zákonnými povinnosťami. Dobrou správou však je, že v mnohých prípadoch pri stavbe plotu nebudete potrebovať stavebné povolenie, čo však ale automaticky neznamená, že by ste si mohli plot mohli postaviť na svojom pozemku len tak kdekoľvek a v akejkoľvek podobe. 

 

Potrebujete stavebné povolenie na stavbu plota alebo postačí ohláška? 

Čo sa týka stavby plota a zákonných povinností, ktoré vám z neho vyplývajú, nejde o zložitú problematiku. Podľa stavebného zákona sú ploty tzv. drobnou stavbou a tak sa vo väčšine prípadov zaobídete bez stavebného povolenia. Situácia je najjednoduchšia v prípade, že pozemok už oplotený máte a rozhodli ste sa vykonať iba údržbu, opravu alebo kompletnú rekonštrukciu bez toho, aby ste menili jeho trasu či výšku. V takom prípade nemusíte stavebnému úradu nič ohlasovať a rovnako nepotrebujete ani stavebné povolenie. 

Ak staviate nový plot na pozemku, ktorý doteraz oplotený nebol, môžu nastať dve situácie. Pri tej prvej postačí ohlásenie stavebnému úradu, v rámci ktorého doložíte potrebnú dokumentáciu. V týchto prípadoch často postačí iba jednoduchší plánik, v ktorom budú zaznačené výmery a trasovanie oplotenia. Následne stačí počkať na vyjadrenie stavebného úradu a môžete sa pustiť do realizácie. 

V určitých prípadoch, najmä ak je plot vyšší ako 2 metre, prípadne pozemok je v ochrannom pásme či pamiatkovej zóne, alebo hodláte stavať plot na nezastavanom pozemku, sa môže stať, že realizáciu úrad podmieni vydaním stavebného povolenia. Rovnako môže úrad podmieniť stavbu plota stavebným povolením v prípadoch, kedy by bolo nevyhnutné vykonať rozsiahlejšie terénne úpravy. 

Môže tiež nastať situácia, že vám príslušný úrad v rámci konania stavbu plota zamietne, a to najmä ak v dodatočnej lehote nedoložíte všetky požadované dokumenty, alebo v prípadoch ak by ste svojím plotom mohli poškodiť okolité stavby, prípadne obmedzili prístup na iné pozemky. Problémy môžu nastať aj v prípade, ak chcete postaviť príliš vysoký plot. 

 

Presné zameranie a poriadok v dokumentácii

Ohlásenie stavby plota má svoje zákonné náležitosti a súčasťou príloh musí byť aj náčrt na mape a zobrazenie oplotenia. V každom prípade sa ale oplatí mať vyhotovené presné zameranie, pretože práve tak získate detailnú predstavu o tom, čo vás počas realizácie čaká. Oplatí sa mať k dispozícii aj presne zamerané hranice pozemku a stavbu plotu eventuálne aj skonzultovať so susedmi. Nielen kvôli povinnostiam voči stavebnému úradu, ale aj pre vlastný pokoj na duši, či pre prípadné otázky zo strany susedov sa oplatí mať poriadok v dokumentácii, ktorá s vaším oplotením súvisí. 

 

Aký materiál bude pre váš nový plot najvhodnejší?

Dôležitou súčasťou pri plánovaní oplotenia je výber toho správneho materiálu. Kým urobíte definitívne rozhodnutie, mali by ste si dôkladne zvážiť, aké vlastnosti a funkcie by váš nový plot mal spĺňať. Druhým dôležitým parametrom by mal byť váš vkus – nechajte sa pri výbere viesť tým, čo sa vám prirodzene páči, no do tretice nezabúdajte ani na to, ako vyzerá okolie vášho domu či štvrte, v ktorej je situovaný. Aby ste sa lepšie zorientovali, pripravili sme prehľad najčastejšie používaných materiálov na realizáciu oplotenia. 

 

Pletivový plot

Jednoduché na realizáciu a pomerne lacné. Tak by sme mohli jednou vetou charakterizovať pletivové ploty. Využívajú sa na oplotenie rôznych pozemkov a často slúžia ako dočasné ploty v prípade rozostavaných projektov. Sú spôsobom, ako lacno vymedziť hranice pozemku, no nezabránia ani zvedavým pohľadom okoloidúcich a tiež neželaným návštevám. Spravidla sa totiž dajú ľahko prekonať. 

Pletivové ploty však nemusia mať iba kosoštvorcové vzorovanie, stále častejšie sa môžete stretnúť aj s tzv. vertikálnym pletivom. Napokon, ploty z pletiva nemusia byť v mnohých prípadoch len dočasným riešením. Môžu napríklad oddeľovať váš pozemok od susedných, kedy do jeho tesnej blízkosti môžete vysadiť napríklad tuje, ktoré vám určité súkromie predsa len poskytnú. K tomuto typu plotov už len dodajme, že ich životnosť závisí od kvality samotného pletiva a jeho povrchovej úpravy. Na celý život však s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. 

 

Betónový plot

Betónové ploty môžu v niekom stále evokovať pocity industrializácie či sterilnosti. Moderné ploty z betónu však také vôbec nie sú. Môžu mať rôzne tvary, farby a povrchové úpravy. Vyhotovenie plotovej steny môže byť priebežné,

so stĺpikmi,

alebo aj so stĺpikmi a plotovou výplňou.

 

Nechajú naplno vyniknúť vašej kreativite a hodia sa k tradičnej aj modernej architektúre. Navyše, betón je veľmi odolný materiál a bez problémov odolá výčinom počasia. V prípade, že uprednostníte plný plot z betónu a s dostatočnou výškou, nemusíte sa obávať, že by ho len tak ľahko niekto prekonal. A dostatok súkromia či tlmenie hluku z rušnej ulice? O to sa vám betónový plot tiež postará. 

 

Na základe toho, čo sme uviedli vyššie by sa mohlo zdať, že betón je tým najlepším materiálom zo všetkých. Samozrejme, aj v tomto prípade treba vedieť viac o všetkých jeho vlastnostiach a až následne zvážiť jeho použitie v závislosti aj od celého architektonického riešenia. V prvom rade, každý betónový plot si bude vyžadovať pevné základy, ktoré sú predpokladom úspešnej realizácie celej stavby. Dôležité je preto vytvoriť základy do nezámrznej hĺbky a do podložia, ktoré je stabilné. Udusané podložie následne spevnite zasypaním približne 10 cm vrstvou kameniva. Vybudovanie takýchto základov vám určite pár dní potrvá, ale v spojení s plotovými tvárnicami vytvoríte veľmi pevnú konštrukciu. Zároveň aj realizácia samotného plotu môže byť pomerne náročná, ale pri dodržaní všetkých stavebných postupov vám vznikne dielo, ktoré bude trvanlivé a odolné voči poveternostným vplyvom.

Uvedené má samozrejme vplyv aj na cenu, betónový plot vás totiž bude určite stáť viac ako plot z pletiva. Na druhej strane, aj pri minimálnej údržbe a starostlivosti vám vydrží slúžiť desiatky rokov. 

 

Plechové plotové lamely

Plechové plotovky sú vyrábané spravidla z rovnakého plechu, aký sa používa na výrobu strešných krytín. Vďaka tomu je možné ponúkať cenovo dostupné plotové systémy s jednoduchou montážou, rôznymi tvarovými možnosťami a tiež širokou ponukou farieb. Plechové ploty z lamiel sú spravidla nižšie a na ich výrobu sa používajú pozinkované oceľové zvitky. Vhodné sú skôr do tradične ladenej zástavby rodinných domov a na ploty, ktorých hlavnou funkciou nebude ochrana pozemku pred neželanými návštevami. 

V prípade, že uprednostníte naozaj kvalitné plotové lamely s prepracovanou povrchovou úpravou, môžete počítať aj s pomerne dlhou životnosťou. Odolnosť v prípade extrémnych výčinov počasia však nemusí byť taká ako pri iných materiáloch. 

Drevené ploty

Drevené ploty sú klasikou, ktorá snáď ani nepotrebuje zvlášť predstavovať. Tvorí sa najčastejšie pomocou lát a dosiek, pričom na tento účel sa používa predovšetkým smrekové, smrekovcové alebo borovicové drevo. Výnimkou nie sú ani exotické dreviny ako napríklad teak, v tomto prípade už ale budete musieť siahnuť o dosť hlbšie do vrecka. 

Hoci drevo spracované na plotové dosky je relatívne odolné, nemôžete počítať s tak dlhou životnosťou ako napríklad pri betóne. Navyše, drevený plot si vyžaduje pravidelnú (a nie práve najlacnejšiu) starostlivosť a aj napriek maximálnemu úsiliu sa môže stať, že podľahne extrémnym prejavom počasia. 

 

Kovové ploty

Relatívne obľúbenou voľnou sú aj ploty vyhotovené z kovových panelov, ktoré sa pripevňujú medzi stĺpiky vyhotovené buď z tehál alebo betónu. Výhodou je možnosť výroby na mieru, takže už vo fáze návrhu plotu je možné zohľadniť aj tie najmenšie detaily. Plot je následne vyrobený a dodávaný ako „stavebnicový“ systém, takže aj jeho realizácia je pomerne jednoduchá. Ak je reč o kovových plotoch, nemôžeme vynechať ani ploty z hliníka. Tie sú o niečo drahšie, no vyššiu nadobúdaciu cenu vám ľahko vykompenzujú svojou vysokou odolnosťou a atraktívnym vzhľadom. 

 

WPC dosky na plot

Moderným materiálom na zhotovovanie plotov je aj tzv. drevoplast. Ide o kompozit tvorený drevnou múčkou a polymérmi, ktoré materiálu dodávajú pevnosť a odolnosť. Svojím vzhľadom WPC môžu dosky na plot pomerne verne imitovať drevo a aj preto sú obľúbené medzi tými, ktorí by chceli drevený plot, avšak nechce sa im oň starať. Z pohľadu životnosti je na tom WPC lepšie ako drevo, po čase však môžu byť dosky náchylné na zmenu tvaru či farebnosti vplyvom UV žiarenia, nevraviac o tom, že výdrž pri extrémnych prejavoch počasia nie je veľmi vysoká. Ak hľadáte plot na celý život, WPC zrejme nebude „to pravé“. 

 

Živé ploty

Živé ploty sa hodia všade tam, kde chcete nadovšetko zachovať prirodzený vzhľad okolia. Nehrozí žiadne narušenie pletivom, betónom, tehlami či inými materiálmi. Hustý živý plot vám dopraje dostatok súkromia a oddelí priestor od okolia. Počas horúceho leta tiež oceníte jeho schopnosť čiastočného ochladzovania okolia, kedy bude v okolí živého plota vytvorený veľmi príjemný tieň. Živé ploty navyše nie sú ani príliš drahé. 

Toto riešenie má pochopiteľne aj svoje nevýhody, najmä to, že si vyžaduje trpezlivosť kým dostatočne vyrastie a zhustne. Netreba zabúdať ani na to, že väčšina živých plotov si vyžaduje pravidelnú starostlivosť a životnosť je individuálna podľa zvolených drevín. Zaujímavou možnosťou je kombinácia stavaného a živého plotu, keď napríklad necháte tehlový či betónový plot obrásť brečtanom alebo inou popínavou rastlinou. 

Postaviť si plot svojpomocne alebo na kľúč? 

V závislosti od vybraného vyhotovenia plotu a podmienok konkrétneho terénu sa bude odvíjať aj náročnosť stavby. V prípade, že si vyberiete napríklad plot z WPC alebo sa rozhodnete pre realizáciu jednoduchého pletivového plotu, tak tento proces zvládnete zrejme aj svojpomocne. Treba si vyhradiť dostatok času a zistiť si o montáži všetky potrebné detaily. V prípade, že sa rozhodnete pre stavbu betónového plotu, treba počítať s vybudovaním základov a aj s tým, že manipulácia s betónovými tvárnicami si vyžaduje väčšiu silu a opatrnosť, pretože sú to ťažšie stavebné prvky. Hoci svojpomocnou stavbou môžete veľa ušetriť, nezabúdajte, že vás bude stáť čas a podceňovať netreba ani riziká vyplývajúce z nesprávneho stavebného postupu. Oproti svojpomocnej stavbe je pre mnohých lepšou voľbou stavba na kľúč. Hoci je spravidla drahšia, ušetríte vďaka nej množstvo času, starostí a je veľká šanca, že s výsledkom budete maximálne spokojný.

Stavba plotu na kľúč spočíva v tom, že si vyberiete profesionála, ktorý sa o všetko postará. Tým myslíme naozaj všetko, od konzultácie vašich predstáv, cez zabezpečenie potrebnej dokumentácie, komunikáciu so stavebným úradom, terénne úpravy až po samotnú realizáciu. Samozrejmou súčasťou stavby plotu na kľúč sú aj dokončovacie práce, či prípadná likvidácia starého oplotenia vrátane všetkého stavebného odpadu, ktorý pri realizácii nového oplotenia vznikne. Pri stavbe plotu na kľúč máte navyše široké možnosti vyhotovenia, vybrať si môžete akokoľvek zložité dekorácie či kombinácie materiálov, ktoré budú do bodky spĺňať vaše predstavy. 

Skôr ako sa rozhodnete, zvážte ešte dva dôležité argumenty – výsledok majstrov, ktorí sa stavbám profesionálne venujú dlhé roky bude takmer určite lepší, ako v prípade, že sa do stavby plota pustíte svojpomocne a bez adekvátnych skúseností. Pri výstavbe plota je dôležité, aby sa dodržiavala projektová dokumentácia a odporúčania výrobcu. Zároveň, pri stavbe plota na kľúč môžete počítať so zárukou na odvedenú prácu a tak v prípade, že niečo nebude podľa vašich predstáv, máte sa na koho obrátiť. Preto je dôležitou súčasťou spolupráce s realizačnými firmami aj zmluva o dielo. Pre uistenie správnosti vášho výberu však neváhajte a nájdite si čas na prezretie viacerých zrealizovaných prác, či už prehliadkou reálnych stavieb, alebo aspoň náhľadom na fotografickú dokumentáciu.

 

Životnosť plotu a jeho údržba

Popri funkciách, vlastnom vkuse a materiálovej preferencii či spôsobe stavby posúďte pri výbere aj životnosť plotu a náročnosť jeho údržby. Premiantom z pohľadu životnosti sú betónové ploty, ktorým v prípade dodržania postupu pri výstavbe naozaj nerobí problém vydržať aj desiatky rokov a pri správnej údržbe dokonca aj s takmer nezmeneným vzhľadom. Údržba betónového plotu pritom nie je až tak náročná, stačí pravidelné čistenie, prípadne použitie špeciálnej impregnácie, ktorá na povrchu vytvorí neviditeľnú vodoodpudivú vrstvu, ktorá navyše zabraňuje vzniku výkvetov a zachováva farebnú stálosť ošetreného povrchu. Aplikácia takejto impregnácie by sa mala obnovovať každých 3-5 rokov.

 

Ak by sme sa pozreli na materiály z opačného spektra, nájdeme tu drevo a živé ploty. Tie si totiž vyžadujú údržby najviac a ani ich životnosť nemožno počítať na desiatky rokov. Pri zanedbaní starostlivosti o drevený plot vám hrozí, že si naň spravia zálusk škodcovia, huby či plesne. Nedostatočne udržiavaný drevený plot sa tak už po pár rokoch môže doslova začať rozpadávať. V tejto súvislosti už iba dodajme, že životnosť neposudzujte iba podľa konkrétneho materiálu, ale berte do úvahy aj klimatické podmienky v lokalite, kde bude plot postavený.

 

Farebnosť plotu a vizuálna stránka

Najmä v prípade oplotenia rodinných domov zohráva dôležitú úlohu aj farebnosť plotu. Ideálne je, ak plot svojím stvárnením korešponduje s architektúrou domu a sfarbením fasády tak, aby vytvorili harmonický celok. Z tohto pohľadu je možné vybrať si celú paletu farieb a hoci napríklad prirodzené sfarbenie betónu – teda sivé – ladí takmer ku všetkému, aj v tomto prípade máte možnosť vybrať si plotové tvárnice z betónu v rôznych farebných odtieňoch. 

V prípade drevených, pletivových či kovových plotov môžete staviť na lakovanie, avšak tu opäť treba počítať s tým, že súvislá vrstva laku na plote nemusí vydržať dlho a bude si vyžadovať pravidelnú starostlivosť. Oproti tomu, ak sa detailne zahĺbite do ponuky plotových tvárnic z betónu, zistíte, že máte skutočne pestrý výber ako z pohľadu farieb, tak aj povrchového spracovania. Nebudete musieť zapájať „ľudovú tvorivosť“ ale naopak, vyberiete si kompletný plotový systém, ktorý s vašim domom bude dokonale ladiť a to bez potreby dodatočných úprav. Výborným príkladom sú betónové tvárnice Duvar light, ktoré majú vďaka svojmu jemnému opracovaniu povrchu a hrán dekoratívny charakter zo všetkých strán a hodia sa k rodinným domom s modernou architektúrou, ako aj domom v klasickom štýle.

 

Aká bude cena oplotenia? 

Cena za nový plot vždy závisí od viacerých faktorov. Jednu jej časť tvorí cena za materiál, ktorú si dokážete relatívne ľahko vypočítať aj sami podľa toho, koľko materiálu bude potrebného na oplotenie požadovanej plochy. Druhá časť ceny potom zahŕňa samotnú stavbu, a to od prípravných prác až po likvidáciu stavebného odpadu a dokončovacie práce tesne pred odovzdaním. Cena realizácie plotu sa tiež vždy odvíja aj náročnosti terénu a samozrejme od zvoleného materiálu. Pletivové ploty, ktoré nepotrebujú pevné základy budú vždy lacnejšie, ako napríklad kvalitný betónový plot s pevnými základmi. Samozrejme, bude to však na úkor životnosti a odolnosti plotu. 

V prípade, že sa stále neviete rozhodnúť a radi by ste videli, ako by vyzeralo betónové oplotenie v okolí vášho domu, vyskúšajte našu mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej získate lepšiu predstavu o tom, aký typ a farba plotového systému sa bude najviac hodiť k fasáde a ostatným prvkom domu. Obrátiť sa na nás môžete aj v prípade, že potrebujete nový betónový plot naprojektovať a získať presnú cenovú ponuku. Sme pripravení premeniť vaše predstavy na skutočnosť a zároveň prekonať aj tie najnáročnejšie očakávania. 

 

Go to Top