Home » Ukladanie dlažieb v prevedení COLORMIX

Ukladanie dlažieb v prevedení COLORMIX

Ukladanie dlažieb v prevedení COLORMIX2022-05-02T08:41:18+02:00

Ukladanie dlažieb v prevedení COLORMIX

COLORMIX je farebné prevedenie, ktoré je vyrobené prelínaním dvoch až troch základných odtieňov farieb. Rozdiely v rozprestretí – „kresbe“ prelínania, množstve a intenzite farieb sú náhodné javy, ktoré výrobca v procese výroby nemá možnosť ovplyvniť, ale zároveň je tento proces účelový práve kvôli dosiahnutiu originality farebného prevedenia jednotlivých vrstiev a prvkov v palete. Dosiahnutú kresbu colormixu pri výrobe samostatného prvku nie je možné porovnávať s tým istým colormixom pri inom výrobku v kombinovanej forme, veľkoformátových platní, resp. iného formátu.

Malý formát

Bella Piccola senso, farba dolomite

Kombi forma

betónová dlažba Villa Nobile senso, farba dolomite a palisády Arcadia, farba dolomite

Villa Nobile senso, farba dolomite

Veľkoformátové platne

Granada naturo, farba dolomite

Príkladom vyššie je odtieň dolomite v troch rôznych dlažbách – kresba colormixu sa líši v závislosti od povrchovej úpravy a od veľkosti jednotlivých formátov. Pokiaľ sa rovnako veľké plochy vyložia tromi rôznymi druhmi dlažieb v rovnakej farbe, výsledný efekt bude zakaždým odlišný. Je dôležité si uvedomiť, že v rámci dlažieb v prevedení colormix, kedy sa jedná vždy o mix niekoľkých farieb, sa môžu vyskytovať aj prvky jednofarebné, čo je ale bežné a prirodzené, a nejedná sa o nedostatok farebného prevedenia. Takýmto mixom vzniká vždy originálna farebná kombinácia. Tým pádom sa nemusí zhodovať už s realizovanými plochami, alebo fotografiami z katalógov a ďalších propagačných materiálov.

Colormixové farebné prevedenie teda neznamená, že každý dlažobný prvok obsahuje všetky farby použité pre daný colormix. 

Ako ukladať dlažby Colormix

Paleta 1
Vrstva na palete, farba dolomite
Casa di Campo naturo

Paleta 2
Vrstva na palete, farba dolomite
Casa di Campo naturo

Paleta 3
Vrstva na palete, farba dolomite
Casa di Campo naturo

Pri ukladaní dlažieb a platní v prevedení colormix je nutné odoberať dlažobné prvky súčasne z viacerých vrstiev a zároveň aj z viacerých paliet, aby sme predchádzali plošným farebným rozdielom a zhlukom jednotlivých odtieňov dláždenej plochy. Farebný efekt dlažieb v prevedení colormix vynikne až s dokončenou celkovou plochou, kedy sa dosiahne výsledný efekt. Preto nie je možné posudzovať jednotlivé prvky, resp. vrstvy. Celkový dojem takto vyskladanej plochy potom pôsobí veľmi harmonicky a efektne.

Pre dosiahnutie efektu prelínania farieb preto odporúčame dláždiť plochu odoberaním a kombinovaním dlažby a platní aspoň z troch paliet súčasne!

Nesprávne uložená plocha
Položením vrstiev dlažby na plochu tak, ako sú uložené na palete, nedosiahneme požadovaný efekt.

ukladanie dlažieb colormix

Správne uložená plocha
Plocha vytvorená ukladaním prvkov z niekoľkých vrstiev palety, resp. paliet. Týmto spôsobom dosahujeme výsledný efekt prelínania rôznych farieb.

Príklady niektorých ďalších farieb Colormix

Vrstva na palete, farba black-shadow

Vrstva na palete, farba ivory

Vrstva na palete, farba latte

Prezrite si našu kompletnú ponuku farieb v prevedení COLORMIX.

Vizuálne posúdenie výrobkov

Dlažbu, ako aj ostatné produkty z našej ponuky pred ich objednaním odporúčame vidieť naživo na niektorej z našich výstavných plôch. Vizuálne posúdenie produktov z našej ponuky je ideálne robiť za denného svetla, z maximálnej vzdialenosti 2 metre a v suchom počasí, pretože mokrý povrch dlažby skresľuje jej celkový vzhľad. Napriek tomu sa vystavené produkty na výstavných plochách a výstavných stojanoch môžu od zakúpeného produktu mierne farebne odlišovať, čo môže byť spôsobené farebnými odchýlkami surovín, z ktorých sa bežne vyrábajú. Preto odporúčame objednávať materiál z jednej výrobnej šarže, aby nedošlo k farebným odchýlkam priamo na realizovanej ploche. Správnym premiešaním dlažobných kociek z niekoľkých paliet súčasne sa ale aj tento rozdiel dá veľmi dobre eliminovať.

Farebné odchýlky zobrazených produktov sú podmienené technológiou výroby a zobrazovania fotografií. Pre posúdenie farebného prevedenia odporúčame navštíviť niektorú z našich výstavných plôch.

Go to Top