Home » Ukladanie dlažieb v prevedení COLORMIX

Ukladanie dlažieb v prevedení COLORMIX

Ukladanie dlažieb v prevedení COLORMIX2022-05-02T08:41:18+02:00

Ukladanie dlažieb v prevedení COLORMIX

COLORMIX je farebné prevedenie, ktoré je vyrobené prelínaním dvoch až troch základných odtieňov farieb. Rozdiely v rozprestretí – „kresbe“ prelínania, množstve a intenzite farieb sú náhodné javy, ktoré výrobca v procese výroby nemá možnosť ovplyvniť, ale zároveň je tento proces účelový práve kvôli dosiahnutiu originality farebného prevedenia jednotlivých vrstiev a prvkov v palete. Dosiahnutú kresbu colormixu pri výrobe samostatného prvku nie je možné porovnávať s tým istým colormixom pri inom výrobku v kombinovanej forme, veľkoformátových platní, resp. iného formátu.

Malý formát

Bella Piccola senso, farba dolomite

Kombi forma

betónová dlažba Villa Nobile senso, dolomite

Villa Nobile senso, farba dolomite

Veľkoformátové platne

Granada naturo, farba dolomite

Príkladom vyššie je odtieň dolomite v troch rôznych dlažbách – kresba colormixu sa líši v závislosti od povrchovej úpravy a od veľkosti jednotlivých formátov. Pokiaľ sa rovnako veľké plochy vyložia tromi rôznymi druhmi dlažieb v rovnakej farbe, výsledný efekt bude zakaždým odlišný. Je dôležité si uvedomiť, že v rámci dlažieb v prevedení colormix, kedy sa jedná vždy o mix niekoľkých farieb, sa môžu vyskytovať aj prvky jednofarebné, čo je ale bežné a prirodzené, a nejedná sa o nedostatok farebného prevedenia. Takýmto mixom vzniká vždy originálna farebná kombinácia. Tým pádom sa nemusí zhodovať už s realizovanými plochami, alebo fotografiami z katalógov a ďalších propagačných materiálov.

Colormixové farebné prevedenie teda neznamená, že každý dlažobný prvok obsahuje všetky farby použité pre daný colormix. 

Ako ukladať dlažby Colormix

Paleta 1
Vrstva na palete, farba dolomite
Casa di Campo naturo

Paleta 2
Vrstva na palete, farba dolomite
Casa di Campo naturo

Paleta 3
Vrstva na palete, farba dolomite
Casa di Campo naturo

Pri ukladaní dlažieb a platní v prevedení colormix je nutné odoberať dlažobné prvky súčasne z viacerých vrstiev a zároveň aj z viacerých paliet, aby sme predchádzali plošným farebným rozdielom a zhlukom jednotlivých odtieňov dláždenej plochy. Farebný efekt dlažieb v prevedení colormix vynikne až s dokončenou celkovou plochou, kedy sa dosiahne výsledný efekt. Preto nie je možné posudzovať jednotlivé prvky, resp. vrstvy. Celkový dojem takto vyskladanej plochy potom pôsobí veľmi harmonicky a efektne.

Pre dosiahnutie efektu prelínania farieb preto odporúčame dláždiť plochu odoberaním a kombinovaním dlažby a platní aspoň z troch paliet súčasne!

Nesprávne uložená plocha
Položením vrstiev dlažby na plochu tak, ako sú uložené na palete, nedosiahneme požadovaný efekt.

ukladanie dlažieb colormix

Správne uložená plocha
Plocha vytvorená ukladaním prvkov z niekoľkých vrstiev palety, resp. paliet. Týmto spôsobom dosahujeme výsledný efekt prelínania rôznych farieb.

Príklady niektorých ďalších farieb Colormix

Vrstva na palete, farba black-shadow

Vrstva na palete, farba ivory

Vrstva na palete, farba latte

Prezrite si našu kompletnú ponuku farieb v prevedení COLORMIX.

Vizuálne posúdenie výrobkov

Dlažbu, ako aj ostatné produkty z našej ponuky pred ich objednaním odporúčame vidieť naživo na niektorej z našich výstavných plôch. Vizuálne posúdenie produktov z našej ponuky je ideálne robiť za denného svetla, z maximálnej vzdialenosti 2 metre a v suchom počasí, pretože mokrý povrch dlažby skresľuje jej celkový vzhľad. Napriek tomu sa vystavené produkty na výstavných plochách a výstavných stojanoch môžu od zakúpeného produktu mierne farebne odlišovať, čo môže byť spôsobené farebnými odchýlkami surovín, z ktorých sa bežne vyrábajú. Preto odporúčame objednávať materiál z jednej výrobnej šarže, aby nedošlo k farebným odchýlkam priamo na realizovanej ploche. Správnym premiešaním dlažobných kociek z niekoľkých paliet súčasne sa ale aj tento rozdiel dá veľmi dobre eliminovať.

Farebné odchýlky zobrazených produktov sú podmienené technológiou výroby a zobrazovania fotografií. Pre posúdenie farebného prevedenia odporúčame navštíviť niektorú z našich výstavných plôch.

Go to Top