9 januára, 2024

Sprievodca vo svete ekologických dlažieb

Počúvame o nej častejšie ako v minulosti, a preto by sme mohli povedať, že sa ekologická dlažba dostala už viac do nášho povedomia. Postupne sa stáva aj neodmysliteľnou súčasťou mestského prostredia, ako aj určitých zón pri našich obydliach. Používa sa na spevnenie parkovísk, budovanie chodníčkov, odstavných plôch a príjazdových ciest – všade tam, kde je potrebné spevniť plochu a zároveň zabezpečiť dostatočnú priepustnosť povrchu pre zachytenie cennej dažďovej vody v prostredí. No čo vlastne znamená pojem ekologická dlažba? Pojem „ekologická“ nehovorí o tom, z akého materiálu je vyrobená, ale aký má účel, a tým je jej schopnosť plniť po inštalácii environmentálne ciele. Tento aspekt je nesmierne dôležitý, keďže definuje jej primárnu úlohu v prostredí.

ekologická dlažba Eko Line, sivá

Eko Line, sivá

Účel ekologickej dlažby

Dlažba tohto druhu sa navrhuje tak, aby mala vyšší podiel otvorenej plochy, čím sa zabezpečuje dostatočná priepustnosť povrchu pre zrážkovú vodu. Toto je dôležité predovšetkým na rozsiahlych mestských či súkromných plochách, ako sú už spomínané parkoviská, odstavné plochy a chodníky.

ekologické princípy

Naša spoločnosť vníma aj iný aspekt ekologickej dlažby a to z hľadiska jej výroby a environmentálneho dopadu. Všetky betónové výrobky našej spoločnosti, teda aj ekologické dlažby, sú recyklovateľné, pretože sú vyrábané z prírodných materiálov. V určitej fáze životného cyklu je možné takéto betónové výrobky podrviť a následne opäť využiť. Pri výrobe ekologických dlažieb sa využívajú práve aj recyklované betónové materiály z vlastných zdrojov, kde tento podiel činí 25 až 30 % v spodnej vrstve dlažbovej tvarovky. Ide o udržateľné a ohľaduplné výrobné procesy, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie. 

Hlavné znaky ekologickej dlažby

Ekologické, či vegetačné dlažby sú navrhnuté tak, aby dištančnými škárami účinne odvádzali zrážkovú vodu priamo do pôdy a zároveň umožnili spevnenie celého povrchu. 

Tým sa zároveň regulujú prívalové dažde, zadrží sa voda v prostredí a následne sa odparuje, čím dochádza k ochladzovaniu prostredia a zlepšovaniu mikroklímy. Ďalším benefitom pri zadržaní vody v prostredí je zvýšenie stavu zásob podzemnej vody, redukovaní zaťaženia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Hlavným znakom, ktorý odlíši ekologickú dlažbu od tradičnej betónovej dlažby, sú drenážne otvory alebo širšie škáry po celej ploche. Tieto dištančné škáry môžu mať rôzne šírky od 0,6 do 3 cm, v závislosti od typu ekologickej dlažby a definujú aj rôznu priepustnosť povrchu na m2.

K ekologickým dlažbám sa zaraďuje aj štandardná zatrávňovacia dlažba, ktorá nemá širšie škáry, ale má drenážne otvory s veľkosťou až 9 cm. Tieto drenážne otvory je možné vyplniť zeminou zmiešanou s trávnym semenom maximálne 2 cm od horného okraja dlažby. Dôležitá je dostatočná závlaha a je nevyhnutná preto, aby sa trávnik dobre zakorenil, udržal a nedošlo k jeho vysušeniu. 

Zatrávňovacia dlažba, sivá

Alternatívnou možnosťou pre výplň týchto otvorov je použitie okrasného štrku alebo kameniva.

Využitie materiálu pre vyplnenie škár

Na vyplnenie škár sa odporúča používať okrasný štrk alebo drvené kamenivo. Tieto materiály spolu s dlažbou zabezpečujú správnu drenážnu funkciu povrchu. V menších škárach (0,6 až 3 cm) je vhodný štrk frakcie 2 – 5 mm, pri väčších škárach možno použiť štrk frakcie 8 – 16 mm. Spôsob samotného ukladania ekodlažby je podobný tomu, ktorý sa používa pri bežnej betónovej dlažbe, avšak s jedinou výnimkou pri záverečnom pieskovaní. Škárovací piesok je nahradený kamenivom, tak ako je vysvetlené vyššie. Týmto spôsobom sa zabezpečuje dostatočná drenáž, čo je kľúčový prvok ekologickej dlažby.

Rôzne Typy Ekodlažby

 1. Eko Top Zóna kombi: Táto betónová dlažba dostupná v štyroch farebných prevedeniach je variabilnou kombinovanou formou s tromi rôznymi formátmi, umožňujúcou tvorbu škár so šírkou 1,1 cm pre efektívne odvádzanie dažďových vôd priamo do pôdy. Hrúbka dlažby 8 cm umožňuje aj prejazd nákladnými automobilmi.

  Eko Top Zóna kombi, dolomite

 2. Eko Cuadro: Štvorcový typ dlažby s väčšími dištančnými náliskami, ktoré tvoria škáry až 3 cm široké. Jednoduché ukladanie v líniách v kombinácii s okrasným štrkom vytvorí štýlovú a funkčnú parkovaciu plochu. Aj táto dlažba dovoľuje prejazd nákladných vozidiel.
  ekologická dlažba Eko Cuadro, dolomite

  Eko Cuadro, dolomite

 3. Zatrávňovacia dlažba: Ekologicky hodnotný prvok s vysokým podielom zelene až 38 % plochy. Táto dlažba umožňuje odvádzanie dažďových vôd priamo do pôdy a rieši zároveň spevnenie a zatrávnenie povrchu. Hutnenie možné až po vyplnení všetkých otvorov zeminou alebo kamenivom. Dlažba je dostupná v hrúbkach 8 cm a 10 cm, čo aj v tomto prípade umožní prejazd nákladnými automobilmi.
  Zatrávňovacia dlažba sivá

  Zatrávňovacia dlažba sivá

 4. EKO Line: obdĺžnikový tvar dlažby s dištančnými náliskami širokými 1,5 cm zabezpečuje 11%  podiel vodopriepustnej plochy na m2. Vhodná na kombinovanie aj s inými betónovými dlažbami z ponuky aj vďaka obľúbenému farebnému prevedeniu dolomite a granito.
  Eko line granito

  Eko Line granito

 5. EKO Háčko: ako už názov napovedá, táto dlažba má tvar do písmena „H“, ktorý umožňuje vyskladanie plochy dvomi spôsobmi. Na väzbu – vzniknú menšie drenážne otvory o veľkosti 0,6 – 1 cm a priepustnosťou 12% na m2. Ukladanie v línii – medzi dlaždicami sa vytvoria väčšie, tvarovo zaujímavé medzery s drenážnymi otvormi 7 x 12 cm a priepustnosťou 24% na m2.
  Ekologická dlažba Eko Háčko, sivá a grafitová

  Eko Háčko sivá a grafitová

Environmentálny aspekt betónovej dlažby

Klimatická kríza je dnes jednou z najvýraznejších výziev, ktorým čelíme. Zavedenie environmentálne udržateľných produktov a riešení je jedným zo spôsobov, ako výrobca betónovej dlažby a plotových systémov vie prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Aj preto pri výrobe využívame recyklované betónové materiály, čím znižujeme tvorbu odpadu, šetríme prírodné zdroje, energiu a znižujeme zaťaženie ciest. Pri vstupných surovinách používame produkty spoločnosti DANUCEM, ktorá poskytuje cementy z produktovej kategórie ECO2CLASS, kde sú jednotlivé druhy cementov kategorizované podľa množstva emisií CO2 pri ich výrobe. Tieto cementy sú produktom, ktorý sa dováža z blízkeho okolia, čo znižuje prepravu na minimum. Krátkymi vzdialenosťami sa minimalizujú emisie CO2, ktoré by inak vznikli pri dlhom transporte surovín.

Moderná výroba s ohľadom na životné prostredie

Významným krokom v oblasti inovácií bolo zavedenie nových vysoko efektívnych a nízkoenergetických technológií, ktorými sa spoločnosť rozhodla nahradzovať staré technológie. V rámci výroby boli uskutočnené investície do moderných technológií, ktoré šetria energiu a znižujú spotrebu vody, olejov a emisií. Ďalším príkladom drobných zmien je zavádzanie ekonomických LED svetiel do výrobných priestorov pre zníženie spotreby energie.

Taktiež balenie produktov prešlo rokmi určitým vývojom a sleduje princípy environmentálnej udržateľnosti. Spoločnosť postupne prešla od balenia paliet do plastových vriec a fólií k udržateľnejšiemu prístupu s minimálnym množstvom prekrývacej fólie a páskovacieho materiálu. Na predeľovanie jednotlivých vrstiev sa používajú produkty vyrobené z recyklovaných PET materiálov. Aj drevené palety, na ktorých sa dodáva tovar, sa späť vykupujú a opätovne využívajú pri balení, a tak sa opakovane dostávajú do obehu. 

Ekologické Dlažby s Výhodami pre Životné Prostredie

V dnešnej dobe, keď sa stretávame s narastajúcimi výzvami klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia, je dôležité, aby sme si uvedomili, že ekologická dlažba nie je len estetickým prvkom v mestskom prostredí, ale predstavuje aj krok smerujúci k udržateľnej budúcnosti. Je to spojenie funkcie a udržateľnosti, ktoré nám umožňuje využívať spevnené plochy efektívne a zároveň s ohľadom na životné prostredie. 

ekologická dlažba Eko Line, granito

Eko Line, granito

Účel ekologickej dlažby, teda schopnosť odvádzať zrážkovú vodu a zabezpečiť ekologickú rovnováhu, je kľúčový pre zlepšenie kvality života v mestách. Zároveň, dôležitý je aj výrobný proces, ktorý by mal byť šetrný k prírode. Spojenie týchto dvoch aspektov nám umožňuje budovať mestské prostredie, ktoré je nielen funkčné, ale aj ohľaduplné k našej planéte. Ekologická dlažba predstavuje krásu vytvorenú s ohľadom na životné prostredie a je symbolom našej zodpovednosti voči budúcim generáciám.

Go to Top