19 septembra, 2022

Postup pri výstavbe vyvýšeného záhona z tvárnic Metropol Uni

V súčasnosti sú vyvýšené záhony veľmi obľúbené vďaka tomu, že na malej ploche si viete vypestovať rôzne bylinky, zeleninu alebo okrasné rastliny. Sú aj praktické, lebo máte prístup k rastlinám zo všetkých strán a úroveň pôdy je vždy „na dosah“. Zároveň ich viete správnym umiestnením vhodne začleniť do akejkoľvek záhrady. Vyvýšené záhony z betónových tvárnic sú dobrou voľbou, lebo sa môžete spoľahnúť na ich vysokú odolnosť, mrazuvzdornosť a dlhú životnosť.

Vybudovať si ich viete napríklad aj pomocou okrasných plotových tvárnic Metropol Uni. Je však potrebné, aby ste pri výstavbe dodržali aj určité zásady. Vo všeobecnosti platí, že záhony vyššie ako 1 meter je nutné staticky prepočítať! Prezrite si aj nasledujúci pracovný postup krok po kroku.

Použitý materiál

 • Plotové tvárnice Metropol Uni
 • Zákrytové dosky Universo
 • Štrk frakcie 16-32 mm (štrkové lôžko pod základový pás)
 • Betónová zmes pre výplň tvárnic
 • Hydroizolačný náter
 • Rýľ, lopata, hrable
 • Fúrik, vedro
 • Murárska lyžica
 • Vodováha, gumené kladivo
 • Meter, Motúzik
 • Drevené alebo plastové kliny
 • Lata
 • Geotextília, nopová fólia
 • Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo
 • Rastliny na výsadbu
 • Ochranný odev
 • Ochranné rukavice

Krok 1 – Výkop základu

 • Základový pás musí ležať v nezámrznej hĺbke min. 800 mm, aby sa zabránilo poškodeniu základu mrazom.
 • Šírka výkopu musí byť väčšia ako šírka steny min. o 250 mm.
 • Na dno výkopu naneste štrkové lôžko s hrúbkou min. 200 mm. Vhodné je použiť štrk frakcie 16-32 mm.

Všeobecné pokyny k základu

 • Správna hĺbka a šírka vykopaného základu závisí od typu použitej tvárnice a od plánovanej výšky záhona.
 • Základ by mal byť min. 60 cm pod nezámrznou hĺbkou v závislosti od geologických a klimatických podmienok danej lokality.
 • Šírka výkopu závisí od veľkosti použitých tvárnic, pričom musí byť vždy o niečo širšia, ako je šírka samotnej tvárnice (napr. pri tvárnici so šírkou 20 cm nám postačuje základ o šírke 40 cm a hĺbke 60 cm).

Krok 2 – Základová konštrukcia

 • Na zhotovenie základu použite betón triedy C 16/20 (B20) s veľkosťou zrna kameniva max. do 8 mm.
 • Betón vylejte do pripraveného výkopu 50 až 100 mm nad terén, alebo 130 mm pod terén.

Krok 3 – Hydroizolácia

 • Medzi základy a murivo naneste hydroizolačnú vrstvu dvojnásobným náterom hydroizolačnej stierky, alebo použite asfaltovaný pás, aby ste predišli vzlínaniu vlhkosti do muriva.

Krok 4 – Prvý rad tvárnic

 • Na pripravený základ začnite ukladať plotové tvárnice do lôžka z cementovej malty.
 • Hrúbka lôžka a styčných škár má byť 10 mm.

Krok 5 – Ďalšie rady tvárnic

 • Tvárnice pri všetkých typoch plotových stien ukladajte na väzbu tak, aby otvory tvárnic boli vždy v radoch nad sebou.
 • Takýmto spôsobom pokračujte aj pri ostatných radoch.
 • Dodržiavajte odporúčanú výšku vyvýšeného záhona, ktorá by mala byť min. 45 cm (4 rady tvárnic a zákrytová doska Universo), ale max. do 95 cm (9 radov tvárnic a zákrytová doska Universo).

Krok 6 – Kontrola rovnosti

 • Pri zabudovávaní plotových tvárnic neustále kontrolujte vodorovné a zvislé škáry, ktoré musia lícovať v jednej rovine.
 • Jednotlivé prvky jednoduchšie zarovnáte do vodováhy aj za pomoci klinových prvkov.

Krok 7 – Zalievanie dutín betónom

 • Pri pokládke zabetónujte plotové tvárnice max. do 4 radov naraz zavlhnutou betónovou zmesou triedy C 25/30 XF1, ktorú zhutnite oceľovou tyčou.

Krok 8 – Posledný rad tvárnic

 • Posledný rad plotových tvárnic nevyplňte betónom až po samý okraj, ale len do cca polovice – ponechajte vzduchovú medzeru.
 • Týmto spôsobom zabránite priamemu prenosu vlhkosti zo zákrytových dosiek do výplňového betónu tvárnic, čím znížite riziko vzniku trhlín a výkvetov.

Krok 9 – Osádzanie zákrytových dosiek

 • Zákrytové dosky (striešky) nalepte na posledný rad plotových tvárnic flexibilným mrazuvzdorným lepidlom.

Krok 10 – Kontrola rovnosti

 • Počas osádzania zákrytových dosiek neustále kontrolujte vodorovné a zvislé škáry pomocou vodováhy. Prípadné nerovnosti zarovnajte s gumeným kladivom.
 • Taktiež dodržiavajte rovnaké odsadenie zákrytových dosiek od posledného radu tvárnic – osadené zákrytové dosky musia lícovať v jednej rovine.
 • Po osadení zákrytové dosky neškárujte.

Krok 11 – Vyloženie nopovou fóliou

 • Vnútornú časť vyvýšeného záhona vyložte po celom obvode nopovou fóliou výstupkami smerom k plotovým tvárniciam.
 • Nopová fólia ochráni vyvýšený záhon pred vlhkosťou a presakovaním nečistôt z pôdy.
 • Na dno záhona uložte králičie pletivo, ktoré vytvorí ochranu pred škodcami.

Krok 12 – Konečná úprava a výsadba

 • Vo vyvýšenom záhone rozhrňte navezenú zeminu.
 • Na vrch umiestnite geotextíliu a na ploche rozmiestnite rastliny.
 • Následne vyrežte otvory do geotextílie v tvare kríža a vyhĺbte v zemi jamky.
 • Do pripravenej pôdy vysaďte rastliny a zalejte ich vodou.
 • Na vrch geotextílie môžete rozložiť mulčovaciu kôru, ktorá udrží potrebnú vlhkosť pôdy a obmedzí prerastanie buriny.

TIP záhradného architekta

Ing. Ivana Šúňová, Trenčianske Jastrabie,
Záhradné centrum Gaura

Ak chcete docieliť moderný vzhľad záhonu, odporúčame ho vysadiť jedným druhom rastlín. Môžete vsadiť na istotu a vysadiť Hortenziu metlinatú, napr. kultivar Little Lime. Veľmi pekne ukážu aj trávy, najčastejšie sa používajú Perovce psiarkovité, kultivar Hameln.

citystonedesign_vyvyseny zahon_vysadba_1

Do vidieckeho štýlu záhrady môžete skombinovať kvitnúce trvalky a trávy. Ak máte záhon na slnečnom mieste, za zmienku stojí vysadiť dlho kvitnúcu Echinaceu, fialovú šalviu (Salvia nemorosa Ostfriesland) a vo vetre vanúci sa kavyľ (Stipa tenuissima Ponytails). Určite si svoje miesto nájdu aj bylinky, pozor si dajte na veľmi bujnú a rozrastajúcu sa mätu, inak si ich môžete skombinovať podľa vašich chutí a obľúbenosti v kuchyni.

Vyvýšené záhony sa stali veľmi praktickou súčasťou aj úžitkových záhrad. Pestovanie a následnú starostlivosť o ne si viete uľahčiť privedením automatickej závlahy priamo do vyvýšených záhonov.  Pestovať v nich môžete takmer čokoľvek: na jar vysejte šaláty, reďkovky, cibuľku, mrkvu a záhon viete aj v prípade mrazov dobre prekryť.

Go to Top