20 mája, 2021

Návod na používanie vákuových klieští

Ak plánujete pokládku veľkoformátových platní typu Granada naturo alebo Terrazza Grande a Terrazza naturo, tak treba brať do úvahy ich hmotnosť, ktorá je pri najväčšom formáte dlažby 80 x 80 x 8 cm až 120 kg. Ručná pokládka by bola zbytočne komplikovaná a možno aj nebezpečná. Máme pre vás preto riešenie – vákuové zdvíhacie zariadenie SPEEDY VS-S, ktoré je určené práve na bezpečnú pokládku väčších  a ťažkých formátov. Silné dúchadlo dokáže nasať ťažké betónové platne až do hmotnosti 140 kg. Zariadenie je možné si zapožičať priamo vo výrobnom závode v Šali a v Geči. Prezrite si návod na používanie vákuových klieští SPEEDY VS-S.

Vákuové zdvíhacie zariadenie SPEEDY VS-S
Cenník výrobného závodu Šaľa a Geča, platný od 01. 05. 2024

Popis Hmotnosť
kg / ks
Cena € / prenájom za deň
bez DPH
Cena € / prenájom za  deň
s DPH
Pokládkový vákuový stroj určený na pokládku veľkoplošnej dlažby typu Granada, Terrazza. Nosnosť do 140 kg. 18 50,00 60,00

Všeobecné informácie

 • Vákuové ručné zariadenie SPEEDY VS-140 je určené na zdvíhanie a presúvanie kamenných a betónových platní.
 • Prevádzka zariadenia si vyžaduje dve osoby.
 • Maximálna zdvíhacia kapacita sa nesmie prekročiť.
 • Vákuové zdvíhacie zariadenie na ručnú pokládku sa môže používať iba vo zvislej polohe.
 • Neoprávnené úpravy zdvíhacieho zariadenia sú z bezpečnostných dôvodov zakázané!

Nastavenie výšky rukoväte

 • Rukoväte obsluhy je možné nastaviť pre obsluhujúceho rôznej výšky.
 • Nastavenie vykonajte iba vtedy, keď je zariadenie na zemi.
 • Odstráňte pružinové svorky, posuňte kolíky do požadovanej polohy a pomocou pružinových svoriek znovu zaistite kolíky.

Postup pri zdvíhaní bremena

Krok 1 – Uvedenie do prevádzky

 • Zapnite ventilátor.
 • Zariadenie umiestnite priamo nad bremenom. Neťahajte po stranách. Rovnomerne rozložte zaťaženie.
 • Zdvihnite zdvíhací mechanizmus na bremeno.
 • Sacia podložka zachytáva záťaž.

Krok 2 – Zdvihnutie bremena

 • Sledujte manometer. Akonáhle je tlak vákua-200 mbar (ukazovateľ vákua je v zelenom rozsahu), môžete zdvihnúť bremeno.
 • Nikdy sa nepokúšajte zdvihnúť bremeno s nižším vákuom, pretože môže dôjsť k jeho uvoľneniu!
 • Pri zdvíhaní predmetov dbajte na to, aby sa skutočne zdvihol iba jeden kus.

Krok 3 – Preprava bremien

 • Zabráňte trhavému pohybu bremena.
 • Obsluhu, ktorá ovláda ovládaciu páku, musí vždy informovať druhú obsluhu jasne a jednoznačne o svojich plánovaných činnostiach.

Krok 4 – Spustenie bremena

 • Spúšťajte záťaž na bezpečnú a čistú rovnú plochu, aby záťaž nemohla skĺznuť, alebo sa prevrátiť.
 • Potiahnite ovládaciu páku, aby ste uvoľnili záťaž.
Podrobný návod na používanie klieští

Používanie, inštalácia a bezpečnosť práce pri používaní vákuových klieští.

Go to Top