25 augusta, 2023

7 najčastejších chýb, ktorým sa treba vyhnúť pri pokladaní dlažby

Keď ide o vytvorenie krásne vydláždeného vonkajšieho priestoru, správna pokládka je rozhodujúca pre estetiku aj dlhú životnosť. Mnohí majitelia domov a profesionáli sa pri kladení dlažby stretávajú s rôznymi problémami, ktoré vedú k potenciálnym ťažkostiam v budúcnosti. Vysvetlíme sedem najčastejších chýb, ktoré sa vyskytujú počas procesu pokládky dlažby, a poskytneme rady, ako sa im vyhnúť.

Nevhodný výber dlažobných materiálov

Výber správnych dlažobných materiálov má zásadný význam pre celkové vlastnosti a vzhľad dláždeného povrchu. Rôzne typy betónových dlažieb sú vhodné na rôzne účely, preto je nevyhnutné vybrať materiály, ktoré zodpovedajú zamýšľanému účelu využitia spevnenej plochy. Výber dlažby by nemal podliehať len estetickým kritériám, ale aj odbornému poradenstvu.

Vedeli ste, že…

Pri výbere betónovej dlažby vám môže byť nápomocný aj mini návod, odporúčania výrobcu, podľa ktorého si viete zadefinovať, ktorá betónová dlažba bude najvhodnejšia pre váš zamýšľaný chodník, terasu alebo príjazdovú cestu.

Vľavo dlažba v senso prevedení a vpravo v antico prevedení

Nesprávna príprava podkladu

Aj tá najkvalitnejšia betónová dlažba nemôže nahradiť akékoľvek nedostatky a nekvalitu podložia. Podklad, na ktorý sa dlažba kladie, zohráva zásadnú úlohu pri trvanlivosti dlažby. Z hľadiska výslednej a nadčasovej kvality celého stavebného diela je správne vyhotovenie podkladových vrstiev najdôležitejšou fázou celej stavby. Dodržanie skladby jednotlivých podkladových vrstiev podľa typu zaťaženia a správna príprava podkladu zahŕňa vyrovnanie terénu, zabezpečenie vhodného podkladového materiálu a správne vyspádovanie povrchu na účinný odtok vody. Zanedbanie tohto kľúčového kroku môže viesť k nerovnému povrchu, hromadeniu vody a predčasnému zničeniu dlažby. 

Vedeli ste, že…

Veľmi dôležité je spádovanie plochy, min. 2% v priečnom a min. 0,5% v pozdĺžnom smere, ktoré zaisťuje odvodnenie plochy tak, že zabudované výrobky nebudú nikde dlhodobo pod vplyvom vysokej vlhkosti.

Príprava podložia pre ukladanie betónovej dlažby

Nesprávne ukončenie okrajov

Správne lemovanie spevnenej plochy obrubníkmi alebo palisádami je rozhodujúce na zabránenie bočného pohybu dlažby a zachovaniu stabilného, nosného povrchu, ktorý dokáže odolávať aj vysokej záťaži. Nevhodné alebo žiadne ukončenie okrajov môže viesť až k nerovnomernému sadaniu a posunu dlažby. Pri osadení obrubníkov treba mať na pamäti, že ich funkcia nie je len estetická, a to oddeľovať chodník od výsadbovej časti záhrady, ale aj funkčná, teda udržanie dlažby na svojom mieste. Z toho dôvodu je potrebné venovať dostatočnú pozornosť ich výberu a hlavne správnemu osadeniu.

Vedeli ste, že…

Do okolia parkovacích miest a pojazdných plôch by sa mali použiť širšie obrubníky, až okolo 8 cm, pričom v prípade obrubníkov do záhrady, či k terasám pokojne môžete zvoliť užšie a kratšie varianty. Obrubník vyberajte vždy podľa plánovanej záťaže spevnenej plochy.

Ukončenie dláždenej plochy obrubníkmi

Nesprávne  rozloženie dlažby

Dobre premyslené usporiadanie dlažobných prvkov zvyšuje vizuálnu príťažlivosť dláždeného povrchu a zabezpečuje štrukturálnu integritu. Dodržiavanie správneho vzoru pokládky, ktorý odporúčajú odborníci, je rozhodujúce pri predchádzaní problémom, ako sú nerovnomerné prechody a nesprávne zarovnanie. Každý dlažobný systém sa skladá z iného počtu rôznych prvkov vo vrstve a ukladá sa vždy podľa iného kladačského vzoru. 

Množstvo prvkov sa líši od toho, o aký dlažobný systém sa jedná, či ide o samostatné formáty alebo vopred určenú kombináciu viacerých formátov, tzv. kombiformu. Pri všetkých dlažobných systémoch je však dôležité to, aby sa dodržal predpísaný vzor pokládky a neukladali sa jednotlivé dlažobné prvky automaticky podľa toho, ako sú rozmiestnené na palete. Pri pokládke je nutné striedať jednotlivé formáty. 

Naviac dlažby vo farebnom prevedení Colormix s melírovanou farebnosťou, sú náchylné na nedôsledné dodržiavanie odporúčaného vzoru, pretože môžu vznikať tmavšie či svetlejšie ohraničené miesta v dláždenej ploche. Pre dosiahnutie správneho efektu prelínania farieb je preto vhodné dláždiť plochu odoberaním a kombinovaním dlažby aspoň z 3 paliet. Iba takýmto spôsobom vznikne originálna farebná kompozícia s plynulým prelínaním farieb.

Vedeli ste, že…

Kombiforma je dlažobný systém, ktorý vopred z výroby zahŕňa už zadefinovaný počet rôznych formátov na jednej vrstve pre vytvorenie originálneho výsledného efektu a krásneho vizuálneho zážitku. Pri kombiforme nie je možné objednávať jednotlivé formáty samostatne.

Vzor pokládky a umiestnenia prvkov na palete pre porovnanie u dlažby Villa Nobile.

 

Chyby pri rezaní dlažby

Rezanie dlažby na konkrétne hrany alebo rohy môže byť náročné a chyby počas tohto procesu môžu mať za následok nevzhľadné praskliny alebo zlomy. Použitie správnych nástrojov a techník môže pomôcť minimalizovať tieto problémy a vytvoriť čisto odrezané hrany, ktoré dokonale splynú so zvyškom dlažby. Pri potrebe väčšieho množstva dorezov, alebo v prípade manipulácie s dlažbou väčších formátov je vhodné zaobstarať si stolovú pílu. V prípade, že problém chcete riešiť uhlovou brúskou, odporúčame zainvestovať do kvalitného diamantového kotúča, dnes sú bežne dostupné kotúče určené priamo na rezanie betónovej dlažby. 

Vedeli ste, že…

Pre zminimalizovanie množstva dorezov dlažobných prvkov odborníci odporúčajú, aby sa ešte pred osadením obrubníkov alebo palisád rešpektovali skladobné moduly dlažieb vrátane odporúčaných škár, aby nebolo nutné ich dorezávať.

Rezačka na dlažbu a betónové platne

Nedostatočné škárovanie a zhutnenie

Nedostatočné škárovanie a zhutňovanie dlažby môže viesť k posunu, sadaniu a v konečnom dôsledku k nestabilnému povrchu. Vhodné postupy, správne materiály a techniky škárovania sú nevyhnutné na vyplnenie medzier medzi dlažbami a zabezpečenie stabilného a funkčného povrchu. Okrem toho je potrebné vykonať dôkladné zhutnenie pomocou správneho zariadenia, aby sa zabezpečilo, že dlažba bude pevne uložená, čím sa minimalizuje riziko vzniku trhlín alebo posunu. Hutnením povrchu dlažby dôjde nielen k spevneniu povrchu dlažby, ale aj k zrovnaniu prípustných výškových tolerancií jednotlivých prvkov.

Vedeli ste, že…

Plošnú dlažbu a dlažbu dlhých a úzkych formátov odporúčame hutniť výhradne valčekovou vibračnou doskou v 45° smere hutnenia, ostatné dlažby hutníme štandardne vibračnou doskou s pryžovou podložkou. Hutníme iba zaškárovaný, suchý a čistý povrch dlažby.

Valčeková vibračná doska

Nesprávna údržba

Správna údržba je kľúčom k zachovaniu vzhľadu a životnosti spevneného povrchu. Pravidelné čistenie, a okamžité riešenie akýchkoľvek poškodení môže zabrániť nákladným opravám v budúcnosti. Údržba betónovej dlažby môže mať trojaký charakter, čistenie prirodzených zložiek vystupujúcich z dlažby (výkvety), sanačný, teda odstraňovanie nečistôt spôsobených ľudskou alebo prírodnou činnosťou a preventívny, ošetrovanie dlažby pred tvorbou nečistôt. 

Vedeli ste, že…

Pri zvýšených nárokoch na jednoduchšiu údržbu, čistenie a ochranu povrchu betónových prvkov je možné povrch ihneď po pokládke ošetriť ekologicky nezávadnou nanotechnologickou impregnáciou. Odporúča sa to najmä pri farebných odtieňoch. Niektoré produkty sú už takýmto prípravkom vopred ošetrené v procese výroby a preto nie je nutné ich ihneď impregnovať. Aplikácia by sa mala optimálne obnovovať každé 2 až 3 roky pri dlažbách a 3 až 5 rokov pri plotových systémoch.

Dlažba ošetrená nanoimpregnáciou

Nie je to veda, ale…

Vyhnúť sa bežným chybám pri pokládke dlažby je nevyhnutné na vytvorenie vizuálne atraktívneho a dlhotrvajúceho vonkajšieho priestoru. Pre úspešnú realizáciu je potrebné dodržať niekoľko dôležitých úkonov, ktoré zahŕňajú:

– prípravu podkladu, 

– výber vhodnej dlažby, 

– dodržanie správneho rozvrhnutia dlažby, 

– zabezpečenie dostatočného zhutňovania všetkých podkladových vrstiev vrátane samotnej dlažby, 

– zvládnutie techniky rezania, 

– správne osadenie obrubníkov a 

– pravidelnú údržbu počas používania položenej plochy. 

Vďaka tomu môžete dosiahnuť úžasnú vydláždenú plochu, ktorá odolá skúške časom. Vždy sa obráťte na renomovaných odborníkov, ktorí vám poskytnú rady a usmernenia počas celého procesu inštalácie. Ak pokládku ale plánujete realizovať úplne svojpomocne, odporúčame riadiť sa hlavnými zásadami pri pokládke betónovej dlažby. So správnymi znalosťami a starostlivosťou bude vaša dláždená plocha krásnym doplnkom vašej nehnuteľnosti po dlhé roky.

Go to Top