Home » Ošetrovanie a údržba

Ošetrovanie a údržba

Ošetrovanie a údržba2022-04-26T13:39:23+02:00

Ošetrovanie a údržba

Pri výbere betónových výrobkov je potrebné, aby ste brali do úvahy to, že ich budete využívať veľa rokov a preto, ako aj ostatné plochy exteriéru, si vyžadujú tiež pravidelnú údržbu. Každodenné používanie plôch a pôsobenie poveternostných podmienok môže mať vplyv na celkový estetický vzhľad. Betónové výrobky majú dlhú životnosť a sú dostatočne odolné proti pôsobeniu prevádzky a voči poveternostným podmienkam. Neznamená to však, že sú nezničiteľné a nepoškoditeľné. Každý betón má určitú nasiakavosť, ktorá spôsobuje prenikanie vody do hmoty betónu a jej opätovné vyparovanie. Do povrchových vrstiev betónu tak vnikajú nečistoty, ktoré tam ostávajú. Môžu sa tam dostať však aj oleje, rozpúšťadlá a podobne. Povrch dlažieb a platní môžete po znečistení ošetriť rôznymi prípravkami, alebo ich viete predom ochrániť povrchovou impregnáciou, čo najskôr po zhotovení dláždeného krytu. Prezrite si najčastejšie druhy znečistení betónových povrchov.

1/ MINERÁLNE ZNEČISTENIE

VÁPENNÝ VÝKVET

V priebehu zrenia betónových výrobkov môže dochádzať k výskytu vápenných výkvetov, tzn. k vystúpeniu voľného vápna obsiahnutého v cemente na povrch výrobkov. Výskyt výkvetov na dlažbách, platniach ale aj na murovacích tvarovkách je vždy úzko spojený s vlhkosťou. Rozpustené vápno difunduje na povrchu, voda sa vyparuje a zostáva ťažko rozpustný biely vápenný zákal. Pretože zloženie betónu a s tým spojený podiel vápna podliehajú istým výkyvom a tiež sa menia vplyvom poveternostných podmienok (dážď, sneh, prievan, chlad, teplo), dochádza k fenoménu vykvitania viac, či menej viditeľne.

Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok nie je ešte výstupom na povrch betónu ukončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným vplyvom sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje.

Výkvety zmiznú teda po nejakom čase samé od seba. Pretože sa na povrchu betónu odplavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými surovinami z betónu, efekt výkvetov sa po ich zmiznutí znovu neobjavuje. Výmena kameniva alebo iné opatrenia proti výkvetom nie sú teda na mieste. Proces trvá tak dlho, pokiaľ sa všetok neviazaný hydroxid vápenatý nevyplaví z betónového výrobku von.

Vápenný výkvet na dlažbe

Vápenný výkvet na plote

ŽELEZITÝ VÝKVET

Vystúpením zlúčenín železa z použitého piesku a kameniva môžu na povrchu výrobkov vzniknúť žlto-hnedé železité výkvety. Príčinou je spravidla nesprávne položenie dlažby, ktoré neumožňuje odvádzanie povrchových vôd, alebo naopak umožňuje hromadenie vody v lôžku dlažby. Táto dlažba nemá možnosť vyschnúť, teda nie je umožnená karbonizácia jej povrchu. Karbonizácia je neutralizačná reakcia v betóne, spôsobená vzdušným oxidom uhličitým, pri ktorej dochádza k utesneniu povrchu dlažby.

Železitý výkvet na dlažbe

O tom, že výskyt výkvetov nemá vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti betónových výrobkov svedčí aj fakt, že výskytom výkvetov sa nezaoberá žiadna norma a žiadny predpis pre betónové výrobky. Európske normy pre betónové výrobky iba konštatujú, že výskyt výkvetov je možný, ale nemá vplyv na kvalitu výrobkov (STN EN 1338/2004, odst. 5.4 Vizuálne hľadiská; STN EN 1339/2003, ods. 5.4 Vizuálne hľadiská; STN EN 1340/2004, odst. 5.4 Vizuálne hľadiská), kde sa uvádza „Výskyt výkvetov neobmedzuje použitie dlažbových tvaroviek a nepovažuje sa za významný„. Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým používaním príde k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutiu výkvetov.

Aj keď výkvety vplyvom poveternostných podmienok časom zmiznú, existuje možnosť ich odstrániť pomocou chemických prípravkov. Na naše výrobky bol špeciálne vyvinutý prípravok Odstraňovač výkvetov-V10.

Je to vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci prostriedok na báze roztoku kyseliny a aktívnych umývacích substancií. Je určený na odstraňovanie vápenatých výkvetov a hrdzavých škvŕn z betónových plotov a dlažieb. Povrchy nielen čistí, ale aj obnovuje a rozjasňuje farbu.

ZNEČISTENIE STAVEBNOU ČINNOSŤOU

Z hľadiska rizika znečistenia povrchov dlažieb neodporúčame ukladať dlažbu ešte pred kompletným dokončením všetkých stavebných činností okolo vášho domu, resp. stavby. Všetky stavebné práce, nátery domov, montáže technických a okrasných prvkov je vhodné, aby ste ukončili ešte pred samotným dláždením plochy.

Stavebná činnosť vykonávaná po zhotovení dláždeného krytu alebo dodatočné úpravy okolitých plôch spôsobujú najviac znečistenie dlažieb a platní. Už len samotný prach rôznych silikátových hmôt, lepidiel a omietok pri rozbaľovaní obalového materiálu na dláždenej ploche môže zmeniť jej farebný odtieň. Znečistenie dláždenej plochy vrstvou hotovej malty, tmelu alebo betónu má za následok náročnejšie odstránenie. V súčasnosti vyrábané malty a tmely sú väčšinou modifikované a odstránenie vrstvy tohto znečistenia chemickou cestou je takmer nemožné.

Väčšinou je vtedy potrebné, aby ste skombinovali mechanické odstraňovanie s chemickými prípravkami, ale aj napriek tomu už bude očistený povrch iný, ako ostatný neznečistený povrch. Pri hrubšej vrstve nánosu, ju najskôr šetrne mechanicky odstráňte, napríklad so špachtľou. Ak zostane pod touto vrstvou fľak, tak použite chemický prípravok na odstraňovanie cementových závojov (škvŕn) z povrchu dlažieb.

Prezrite si postup pri čistení výkvetov na dlažbách alebo postup pri čistení výkvetov na plotoch.

ODSTRAŇOVAČ VÝKVETOV V10
Účinné odstraňovanie vápenatých výkvetov, cementových závojov a hrdzavých škvŕn z betónových povrchov.
Balenie: 1 liter

Odstraňovač výkvetov V10

2/ OSTATNÉ ZNEČISTENIE

ŠKVRNY OD OLEJA, TRÁVY, OVOCIA A POD.

Pri čerstvo vyliatom oleji alebo inom ropnom produkte na betónový povrch môžete na znečistené miesto ihneď použiť piesok, drevené piliny alebo iný sorbent a necháte pôsobiť, nasiaknuť. Ak je znečistenie od oleja na ploche dlhší čas, tak sa dostane hlbšie aj do povrchu betónu a je to prakticky neodstrániteľné poškodenie, pokiaľ povrch dlažby nebol už predtým ošetrený impregnáciou, ktorá čiastočne znižuje možnosť nasiaknutia oleja do povrchu dlažby. Z našej ponuky môžete použiť Odstraňovač nečistôt-V11, ktorý je určený na rýchle čistenie silne znečistených povrchov.

Odstraňuje znečistenie od mastnôt spôsobených olejom z motorových vozidiel, ale takisto si poradí so zájdenými nečistotami spôsobenými každodenným používaním, ako sú napríklad stopy po pneumatikách. Prípravkom možno odstrániť aj odolné znečistenie od trávy, zeminy a plodov ovocia.

ODSTRAŇOVAČ NEČISTÔT V11
Účinné odstraňovanie odolného znečistenia a škvŕn z betónových povrchov.
Balenie: 1 liter

Odstraňovač nečistôt V11

3/ VEGETÁCIA V ŠKÁRACH

Okrem znečistenia dláždených povrchov bežným používaním je rast vegetácie v škárach, alebo tvorba machov a rias na povrchu ďalšou príčinou nevzhľadného povrchu a dôvodom na jeho ošetrenie. Bežná údržba spočíva v mechanickom odstraňovaní vegetácie, alebo aplikovaní chemických prostriedkov. Vegetácia však po takomto zásahu po určitom čase opäť narastie. Zabrániť jej rastu v škárach môže spodná stavba, lôžko z hrubého a jemného drveného kameniva a vhodne zvolený škárovací piesok. Pri samotnej realizácii je vhodné, aby ste vždy dodržiavali zásady pri zhotovovaní dláždených plôch. Tieto výrobca uvádza vo svojich technických listoch, kde uvádza zloženie podkladových vrstiev pre jednotlivé zaťažované plochy, mieru zhutnenia jednotlivých vrstiev a iné odporúčania.

Do našej ponuky sme preto zahrnuli toto prírodné drvené kamenivo frakcie 0-2 mm určené pre odolné a stabilné škáry. Škárovací piesok má optimálne vlastnosti pre odovzdávanie vody, neprepadáva sa a je mrazuvzdorný. Pieskovanie vykonávajte v niekoľkých fázach. Prvé zapieskovanie a následné dusanie dláždenej plochy by malo zabrániť pohybu kocky, aby nedochádzalo k tzv. odpraskávaniu hrán. Následné zapieskovanie celej plochy 2-3 krát slúži na vyplnenie škár do plna, aby nedochádzalo k nánosu špiny a semien rôznej vegetácie do dláždenej plochy.

ŠKÁROVACÍ PIESOK
Vhodný pre šírku škár: 3-5 mm
Frakcia: 0/2 mm
Odporúčaná spotreba: 2,5 – 4 kg/m2
Hmotnosť: 25 kg/vrece
Farba: štandard piesková

Škárovací piesok

POVRCHOVÁ IMPREGNÁCIA

Z dôvodov rôznych možností znečistenia povrchov uvedených vyššie a v prípade zvýšených nárokov na jednoduchšiu údržbu, čistenie a ochranu povrchu betónových dlažieb odporúčame ich povrch ihneď po pokládke ošetriť povrchovou impregnáciou Vatnajökull-V8.

Povrchová impregnácia Vatnajökull-V8 je ekologický prípravok na báze nanotechnológie špeciálne vyvinutý na ošetrovanie a údržbu betónových výrobkov vyrobených spoločnosťou CITY STONE DESIGN s.r.o. Jeho zloženie zabezpečuje, že sa vynikajúco viaže s povrchom betónových výrobkov.

Výsledkom aplikácie je neviditeľná impregnácia, ktorá znemožňuje pevné uchytenie nečistôt na povrchu a ich prenikaniu do hĺbky materiálu. Určitá časť našich výrobkov už je z výroby ošetrená ochranným impregnačným nástrekom a nie je nutné ich ihneď po pokládke dodatočne impregnovať. Takéto produkty sú v cenníku označené ikonkou Vatnajökull V8. Dodatočnú povrchovú impregnáciu Vatnajökull-V8 by ste mali obnovovať každé 2-3 roky pri dlažbách a platniach a každých 3-5 rokov pri plotových systémoch.

TU nájdete návod na aplikáciu povrchovej impregnácie Vatnajökul-V8

POVRCHOVÁ IMPREGNÁCIA V8
Ekologicky nezávadná nanotechnologická impregnácia.
Prípravok pomáha zachovať ošetrený materiál dlhodobo v pôvodnom stave.
Výdatnosť: 10-13 m2/l

Povrchová impregnácia V8

Predajné miesta
Výstavné plochy
Go to Top