Domovská stránka » Podpora » Rýchla poradňa

Rýchla poradňa

Rýchla poradňa2021-07-23T20:26:35+02:00

Rýchla poradňa

  • Osobne vo výrobných závodoch Šaľa a Geča alebo v sieti našich zmluvných predajcov
  • Písomnou objednávkou, ktorú zašlete na náš zákaznícky servis
  • Dostupnosť tovaru  je rôzna, no v zásade platí že tovar si objednávajte na celú dláždenú plochu naraz, tak isto aj tvárnice na plot.

Najšetrnejší spôsob je mechanické odstraňovanie snehu z plochy, pri veľkých plochách odporúčame používať mechanizáciu,ktorá nepoškodí povrch dlažby,napr. odhŕňacie zariadenia s pryžovou alebo plastovou hranou alebo plastové zametacie kefy. Betónové dlažby sú odolné voči soliam, preto môžu byť v zimnom období aplikované, ale musia byť dodržané miestne predpisy o najväčších prípustných dávkach na plošnú jednotku krytu (obvykle je to max.10g soli na 1m2)

Pri výbere dlažby najmä jej výšky je treba brať do úvahy účel použitia a mieru zaťaženia dláždenej plochy:

  1. dlažba hr. 4 – 5cm odporúčané použitie iba pre pochôdzne plochy
  2. dlažba hr. 6cm odporúčané použitie pre pochôdzne plochy s občasným prejazdom automobilov do 3,5t.
  3. dlažba hr. 8-10cm odporúčané použitie pre vozidlá nad 3,5t

Predaj dlažieb je možný len na vrstvy alebo ucelené palety. Predaj na kusy je možný len pre vybrané skupiny výrobkov ako sú napr.: plotové systémy, creativ garden, plošné dlažby Granada senso, Granada naturo.

Nie je to nevyhnutne nutné, no nič tým nepokazíte. Práve naopak, dlažba po impregnácii sa ľahšie udržiava v čistom stave, do pórov sa nedostávajú nečistoty z okolia, má menšiu nasiakavosť a tým aj menej náchylná na tvorbu výkvetov. Viac informácii k údržbe betónových výrobkov.

Hydroizolácia je základné technologické opatrenie proti vzlínaniu zemnej vlhkosti do muriva, je to zároveň prevencia pred zvýšenou tvorbou výkvetov, prípadne iných vážnejších porúch vplyvom nadmernej vlhkosti konštrukcie.

Všetky naše výrobky môžete vidieť na výstavných plochách pri výrobných závodoch Šaľa a Geča, ale aj v našich partnerských stavebninách

Áno je to jeden z najťažších nami vyrábaných betónových prvkov. Sú však nato zariadenia, ktoré to zvládnu a sú bezpečné. V našej ponuke nájdete vákuové zariadenie Speedy , ktoré vám prácu uľahčí.

Máte otázku?

    Go to Top