14 decembra, 2021

Špecifiká pri pokladaní veľkoformátovej dlažby

Veľkoformátové dlažby sú veľmi obľúbené v interiéroch aj exteriéroch. Dlažba veľkých formátov pôsobí veľmi čistým a jednoliatym dojmom. Je možné použiť ju na stenách, podlahách alebo vytvoriť pomocou nich napríklad terasu. Pokladanie veľkoformátovej dlažby však má svoje špecifiká, ktoré sa oplatí poznať. Zároveň, máme pre vás tip, ako si pokladanie veľkoformátovej dlažby môžete ešte uľahčiť. 

Dlažba veľkých formátov opticky zväčšuje priestor, je veľmi odolná, ľahko sa udržiava a vďaka menšiemu počtu škár pôsobí jednoliatym dojmom. Jej stúpajúca popularita preto rozhodne nie je náhodou. Netreba však zabúdať, že každý typ dlažby má svoje špecifické nároky na manipuláciu a pokladanie. Kým napríklad pokladanie zámkovej dlažby menších formátov je relatívne jednoduché a tí šikovnejší ho určite zvládnu aj svojpomocne, veľkoformátová dlažba si už jednoznačne vyžaduje viac skúseností a neraz je celkom náročnou výzvou aj pre skúsených remeselníkov. 

Pokladanie veľkoformátovej dlažby sa oplatí zveriť skúseným majstrom. Trúfnuť si však môžete aj sami, no skôr ako si vyhrniete rukávy a pustíte sa do práce, mali by ste si na pokládku všetko dôkladne pripraviť. Hneď na začiatku je dobré uvedomiť si, do akej miery môže byť náročná už samotná manipulácia s dlažbou a čo si bude vyžadovať pokladanie na väčšie plochy. 

Na druhej strane, poctivá príprava a precíznosť pri práci sa vám vždy vyplatia. Odmenou totiž bude krásne pôsobiaca dlažba, ktorá vám bude na dlhé roky robiť radosť. Mimochodom, ak stále nie ste 100 % presvedčení pre veľký formát, staviť môžete na kombinované riešenie dlažby malého a veľkého formátu, ktoré na väčších aj menších plochách vytvorí zaujímavý efekt. 

 

Podklad musí byť nielen dokonale vyrovnaný

Pri pokladaní veľkoformátovej dlažby je zvlášť dôležitá úprava podkladu. Platne veľkého formátu vám neodpustia ani tie najmenšie nedostatky a preto je dôležité postupovať naozaj precízne. Proces prípravy podkladu je potrebné prispôsobiť konkrétnym podmienkam. Inak bude prebiehať v prípade použitia na pochôdzne a pojazdné v kúpeľni a inak pri aplikácii na vybetónovanú terasu. Existuje však niekoľko základných pravidiel, ktoré by ste pri príprave povrchu mali dodržať. 

Pokládka veľkoformátovej dlažby sa vykonáva podobne ako klasické ukladanie dlažby, kde môže byť rozdiel len v podkladových vrstvách. Pri plochách, ktoré sa budú využívať ako pochôdzne môžete veľkoformátovú dlažbu ukladať do štrkového lôžka. Pre občasný prejazd plochy osobnými vozidlami ukladajte plošnú dlažbu do štrkového lôžka a betónu. Jednou z ďalších možných alternatív je ukladanie na plastové terče, hlavne pri pochôdznych strechách alebo terasách. 

 

Ukladanie dlažby do štrkového lôžka

Pred vydláždením musíte štrkopieskový podklad dôkladne zhutniť. Na štrkopieskový podklad nasucho naneste asi 4 cm hrubú vrstvu drveného kameniva frakcie 2-5 mm slúžiaca ako podkladové lôžko dlaždíc. Na takto pripravené lôžko môžete ukladať betónové dlaždice so škárami 4-6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny je potrebné kontrolovať pomocou laty a zarovnávať pomocou gumového kladiva.

Ukladanie dlažby do štrkového lôžka a podkladového betónu 

Pred vydláždením musíte štrkopieskový podklad dôkladne zhutniť. Na zhutnenú vrstvu štrkodrvy uložte vrstvu podkladového betónu triedy C 16/20, v hrúbke cca 100 mm. Betón musí byť zrovnaný do požadovaného spádu plochy. Po zatvrdnutí betónu, min. 7 dní je možné naniesť ukladaciu vrstvu drveného kameniva, najlepšie frakcie 2-5 mm (4-8 mm). Táto vrstva musí mať hrúbku min. 4 cm. Na takto pripravené lôžko môžete ukladať betónové dlaždice so škárami 4-6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny skontrolujte pomocou laty a zrovnajte pomocou gumového kladiva.

Je potrebné dbať aj na rovnomerné línie škár a preto kontrolujte vydláždený úsek, minimálne každé 2 až 3 metre pomocou šnúry alebo zrovnávacej laty. Škáry môžete upraviť pomocou špeciálneho náradia.

Ukladanie na plastové terče

Ukladanie plošnej dlažby na plastové terče umožňuje ukladať dlažbu priamo na hydroizoláciu terás a striech alebo priamo na betónový podklad. Plastové terče umiestnite do rohov plošnej dlažby. Tieto terče vytvárajú škáru medzi dlažbou a podlahou. Škára slúži na odvádzanie vody z vydláždenej plochy. Ak je podkladový betón terasy v požadovanom spáde pre dostatočný odvod vody, je možné uložiť dlažbu na terče do vodorovnej plochy. Výhodou je, že dlažba je trvale rozoberateľná, čo umožňuje opravu a výmenu dlažby, ale aj prístup k hydroizolácii a jej opravu pri poškodení.

Manipulácia s veľkoformátovou dlažbou

Pri pokladaní veľkoformátovej dlažby je potrebné uvedomiť si, že hmotnosť jednej platne môže presahovať aj 100 kg, čiže na samotnú manipuláciu sa treba dôkladne pripraviť. Veľkým pomocníkom sú v tomto smere vákuové kliešte, ktoré vám pokládku výrazne uľahčia. Ide o zdvíhacie zariadenie s nosnosťou až 140 kg, s ktorým ľahko zvládnete zdvihnutie a presun betónových platní na požadované miesto. Takto zvládnu bez väčších problémov manipulovať s platňami dve osoby. Do kúpy zdvíhacieho zariadenia nemusíte investovať, stačí si ho u nás zapožičať, aby ste si uľahčili prácu. 

Po pokládke veľkoformátových dlaždíc nastupuje škárovanie, ktoré sa robí suchým kremičitým pieskom opakovane niekoľkokrát. Veľkoplošnú dlažbu nie je vhodné hutniť vibračnou doskou. Pri dlaždiciach uložených na plastové terče škárovanie nevykonávajte.

Go to Top