23 novembra, 2023

Nie je tvárnica ako tvárnica

Ak sa povie „tvárnica“, tak si každý pod týmto pojmom predstaví iný druh stavebného materiálu. Niekto si predstaví debniace betónové tvárnice, tzv. šalovačky, ktoré slúžia ako stratené debnenie pre zhotovenie základov. Používajú sa aj na stavbu stien, priečok, stien bazénov, ale aj na oporné múriky a ploty, na ktoré sa môže po zhotovení nalepiť aj obklad alebo sa môže omietnuť.

Ďalším príkladom sú svahové tvárnice, taktiež nazývané ako vegetačné tvarovky, ktoré sú určené hlavne k spevneniu miernych svahov, alebo na vytváranie deliacich vegetačných stien. Tieto tvárnice na rozdiel od debniacich tvárnic majú už okrasný charakter a na výber je z väčšieho množstva farebného prevedenia.

K tvárniciam niekto zaraďuje tiež zatrávňovaciu dlažbu, ktorá má vegetačné otvory na odvedenie dažďových vôd do pôdy a patrí medzi ekologické dlažby. Za predpokladu pravidelného zavlažovania umožňuje táto betónová tvárnica riešiť súčasne spevnenie i zatrávnenie plochy.

citystonedesign_ekologicke dlazby_zatravnovacia dlazba_60x40x8cm

K veľkej produktovej skupine patria okrasné plotové tvárnice. Tieto dekoračné tvárnice sú primárne určené na výstavbu oplotenia alebo múrikov. Okrem toho slúžia aj na spevnenie svahu, či dotvorenie terasy. Pomocou jednotlivých prvkov vytvárajú ucelený plotový systém. Vďaka dutinám a možnosti vloženia oceľovej výstuže sa po výstavbe jedná o veľmi pevnú stavebnú konštrukciu. Každý typ okrasnej plotovej tvárnice má iný tvar a veľkosť dutiny.

Správny výber konštrukcie oplotenia závisí od toho, akú funkciu bude plot zastávať, či ochrannú zo strany ulice, alebo oddeľovaciu zo strany susedov.

Betónové ploty, ktoré môžu na prvý pohľad evokovať pocity industrializácie a sterilnosti, sú dnes ďaleko od svojej jednoduchosti. Moderné betónové ploty ponúkajú rôzne tvary, farby a povrchové úpravy, ktoré ich robia viac atraktívnymi a flexibilnými v architektonických projektoch. Môžu byť vyhotovené priebežne,

s použitím stĺpikov,

alebo aj s kombináciou stĺpikov a plotovej výplne,

čo otvára priestor pre kreativitu pri návrhu a prispôsobení rôznym architektonickým štýlom.

Jednou z hlavných výhod betónových plotov je ich odolnosť voči poveternostným vplyvom. Betón je veľmi trvanlivý materiál, ktorý dokáže odolať extrémnym poveternostným podmienkam. Ak sa rozhodnete pre plný plot z betónu s dostatočnou výškou, môžete si byť istí, že vás neprekvapí narušenie súkromia alebo hluk z rušnej ulice. Betónový plot dokáže tieto problémy efektívne riešiť.

Všetky vyššie uvedené tvárnice majú niektoré prvky spoločné a niektoré rozdielne. Ich použitie závisí od ich účelu využitia. Táto zásada je rozhodujúca a mala by sa rešpektovať pri samotnom výbere. 

Treba mať aj na pamäti, že betónový plot bude mať vyššiu cenu v porovnaní s plotom z iných materiálov, ako napríklad pletiva. Avšak táto investícia sa môže vyplatiť, pretože betónový plot vydrží desiatky rokov pri minimálnej údržbe.

Pri výstavbe okrasných a funkčných stien či plotov v okolí domu, v záhradách alebo na svahoch z vybraných tvárnic je dôležité venovať pozornosť ich konštrukcii a materiálom, ktoré sa použijú. Preto sa v nasledovnej časti budeme venovať bližšie výstavbe oplotenia a aj správnemu postupu osadenia svahových tvárnic.

Ako na plot z betónových tvárnic

Pri výstavbe betónových plotov je potrebné dbať na niekoľko dôležitých faktorov. Každý betónový plot vyžaduje pevné základy, ktoré sú kľúčovým predpokladom pre úspešné vybudovanie celej konštrukcie. 

Samotná realizácia plotu môže byť náročná, avšak dodržiavanie stavebných postupov a správneho prístupu zaručí výslednú trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Všeobecný postup pre prácu s betónovými tvárnicami zahŕňa projektovú dokumentáciu a dôkladné prevedenie detailov podľa odporúčaných návodov a projektovej dokumentácie.

Dôležité upozornenie: pri výstavbe každého oplotenia je treba brať do úvahy, že ploty s výškou nad 120 cm je potrebné staticky posúdiť!

  1. Výkop základu: Základový pás by mal siahať do nezámrznej hĺbky minimálne 800 mm, aby sa zabránilo poškodeniu základu mrazom a spočívať na stabilnom podloží.

  1. Základová konštrukcia: Na zhotovenie základu sa použije betón triedy C 20/25. Betón sa vyleje do pripraveného výkopu 50 až 100 mm nad terén, alebo 130 cm pod terén a vyhotoví sa tzv. vyrovnávací rad z debniacich tvárnic. Pred zalievaním základu betónom je nutné rozmerať stĺpiky a plot.

  1. Betónový základ – výstuž a hydroizolácia: Na zabezpečenie základov proti nerovnomernému sadaniu sa odporúča vložiť do betónu 4 – 6 prútov výstuže minimálne ø 8 mm. Medzi základy a murivo sa odporúča zhotoviť hydroizolačnú vrstvu dvojnásobným náterom hydroizolačnej stierky, alebo použitím asfaltovaného pásu.

  1. Prvý rad tvárnic: Na pripravený základ treba ukladať tvárnice do lôžka z cementovej malty. Hrúbka lôžka a styčných škár má byť 10 mm. Na vytvorenie vodorovnej škáry sa odporúčajú používať oceľové prúty, ktoré v jednotlivých radoch môžu slúžiť aj ako vodorovná výstuž.

  1. Ďalšie rady tvárnic: Tvárnice sa pri všetkých typoch plotových stien kladú na väzbu tak, aby otvory tvárnic boli vždy v radoch nad sebou. Tvarovky sa navliekajú na 2 prúty výstuže s ø 8 mm, ktorá sa kotví do základu tak, aby prechádzala dutinami tvárnic (vyčnieva 600 mm nad základ, v rozostupoch 400 mm).

Pri pokládke je nutné zabetónovať tvarovky maximálne do 4 radov naraz zavlhnutou betónovou zmesou triedy C 25/30 XF1, ktorú zhutníme oceľovou tyčou.

6. Kontrola rovnosti: Dôležitá je neustála kontrola vodorovných a zvislých škár, ktoré musia lícovať v jednej rovine. Jednotlivé prvky je možné jednoduchšie zarovnávať do vodováhy aj za pomoci klinových prvkov.

7. Ukladanie stĺpikov: Výstuž ako v poli, tak aj v stĺpikoch je zvislá, profil výstuže závisí na výške plotu. Výstuž sa kotví do základu. Stĺpiky sa spravidla armujú po celej výške.

  1. Previazanie plotovej steny a stĺpikov: Previazanie stĺpov a vedľajšej plotovej steny sa realizuje vložením oceľovej výstuže (plochá oceľ, armovacie prúty v tvare spony).
  2. Osová vzdialenosť stĺpikov: Odporúčaná osová vzdialenosť stĺpcov je od 120 cm do 280 cm, maximálne do 320 cm.

10. Osádzanie zákrytových dosiek: Aby sa zabránilo priamemu prenosu vlhkosti zo zákrytovej dosky do výplňového betónu tvárnice, posledná vrstva tvárnice sa vyplní len do polovice (ponechá sa vzduchová medzera). Tam sa zníži riziko vzniku trhlín a výkvetov. Okolie dutiny je potrebné očistiť od naneseného betónu vlhkým štetcom.

Zákrytové dosky sa lepia flexibilným mrazuvzdorným lepidlom. Osadené zákrytové dosky sa neškárujú.

Svahové tvárnice spájajú funkcionalitu a estetiku

Vyššie sa článok zameriava na plotové tvárnice a spôsob, ako môžu efektívne slúžiť na obmedzenie prístupu a vytvorenie súkromného prostredia vo vašej záhrade. V tejto časti sa budeme venovať ďalšiemu významnému aspektu krajinárskeho dizajnu, a to svahovým tvárniciam. Tieto tvárnice vám nielen pomôžu vyrovnať sa s miernymi svahmi a výškovými rozdielmi v teréne, ale môžu byť aj zaujímavým a estetickým prvkom vašej záhrady. Jednoducho môžete spojiť funkciu a estetiku pomocou svahových tvárnic a plotových tvárnic, aby ste vytvorili jednotný a dobre organizovaný vonkajší priestor.

Mini svahovka, piesková

Správny postup výstavby svahových tvárnic

Prvým krokom pri výstavbe svahových tvárnic je dobre naplánovať ich umiestnenie a hlavne účel. Budú slúžiť ako jednoduché oporné steny, dekoračné prvky alebo možno ohraničia rôzne zóny vo vašej záhrade. Závisí to od vašich potrieb a preferencií. Rozmýšľajte aj o sklone svahu a štruktúre pôdy, ktorá tvorí svah, pretože to ovplyvní výber materiálu a konštrukčný postup.

Vo všeobecnosti platí, že ak plánujete postaviť stenu vyššiu ako 1,2 metra, je nevyhnutné konzultovať to špecialistom, napríklad so statikom. Zohľadní typ pôdy a ďalšie miestne faktory, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť a trvanlivosť konštrukcie.

Príprava pred výstavbou

Na výstavbu svahových tvárnic budete potrebovať niekoľko nástrojov a materiálov, okrem svahových tvárnic, rýľ, lopatu, fúrik, vedro, vodováhu, gumené kladivo, motúzik, kovovú výstuž, latu, vibračnú platňu, drenážnu rúru, geotextíliu, rastliny na prípadnú výsadbu a ochranný odev s rukavicami. Pred samotnou výstavbou steny sa musí spraviť výkop, ktorý bude podporovať tvárnice. 

Výkop a zakladanie

Daný výkop by mal byť minimálne o 30 cm širší ako šírka steny

V závislosti od podmienok sú k dispozícii dva druhy založenia:

  1. a) pásy zo suchého betónu šírky 40 cm s hrúbkou 20 až 35 cm
  2. b) betónové základy z prostého (resp. vystuženého) betónu minimálne B15

Horná úroveň základov musí byť v oboch smeroch vodorovná. Spodná hrana základov musí ležať v nezámrznej hĺbke minimálne 80 cm. Aby sa zabránilo vodorovnému posunu steny, prvý rad tvárnic musí byť zasypaný v celej ploche.

Osadenie drenážnej rúry

Pre správne odvodnenie je vhodné vedľa základového pásu umiestniť perforovanú drenážnu rúru. Táto rúra slúži aj ako vsakovacie potrubie. Medzi ňou a zeminou by ste mali umiestniť geotextíliu, ktorá zabraňuje premiestneniu zeme a štrku medzi vrstvami.

Ukladanie „svahoviek“ v správnom sklone

Tvárnice by mali byť ukladané s dôrazom na rovnosť a pravidelnosť povrchu. Je dôležité dodržiavať rozmiestnenie tvárnic podľa projektu. Svetlá vzdialenosť medzi povrchmi tvárnic by mala byť približne 5 mm. Tvárnice môžu byť natočené na vzdušnú stranu buď dvoma stranami, čo vám umožní vytvoriť otvorenú alebo zazelenenú stenu. 

Dodržanie sklonu svahu

Sklon steny je dôležité udržiavať v správnom uhle, čo sa dosiahne presunom každého ďalšieho radu tvárnic smerom dozadu o príslušný rozmer. Pri nižších sklonoch steny je dôležité zabezpečiť dostatočné zhutnenie zadnej výplne.

Po uložení maximálne 2 radov začnite so zasýpaním zadného priestoru steny. Zásypový materiál nanášajte postupne po vrstvách maximálne 30 cm a každú vrstvu zhutnite.

Konečné úpravy

Do tvárnic je vhodné umiestniť humusovitú zeminu alebo rašelinu, ktorá podporuje rast rastlín. Pri veľkých množstvách dažďovej vody je dôležité zabezpečiť odvodnenie. Na záver môžete vysadiť rastliny, ktoré dodajú svahovej stene estetický charakter a zodpovedajú umiestneniu v daných klimatických podmienkach. Pri správnej starostlivosti a vhodným zavlažovaním budete môcť dlhodobo vychutnávať krásu svojho nového prírastku v záhrade.

Podrobný popis – POSTUP pri výstavbe svahových tvárnic si môžete prečítať v našom návode.

Skutočne, nie je tvárnica ako tvárnica

Moderné betónové ploty a svahové tvárnice sú skvelým riešením pre architektonické projekty v okolí nášho domu alebo chalupy, ktoré vyžadujú trvanlivosť a estetiku. V oboch prípadoch je kľúčom k úspechu dodržiavanie správnych postupov a využitie kvalitných materiálov. Zabezpečte si kvalifikované odborné poradenstvo a pri dodržiavaní týchto inštrukcií budete mať dlhodobé a efektívne riešenie pre svoje stavebné a záhradnícke projekty. Dôkladná práca pri výstavbe stien a plotov vám umožní vytvoriť krásne a funkčné prvky, ktoré budú zdobiť váš exteriér po mnoho rokov.

Prečítajte si aj naše ďalšie články na tému betónových plotov:

Go to Top