4 mája, 2024

Záhradné trendy pre rok 2024

Ako sa dalo očakávať, ekologický dizajn záhrad zostáva naďalej rastúcim trendom, ale na obzore sú aj nové prvky spojené so zábavou. Do zoznamu záujmu sa dostali napríklad aj záhradné kuchynky, čo nie je prekvapujúce, keďže sa kladie väčší dôraz na prepojenie interiéru a exteriéru, respektíve o rozšírenie a obohatenie  vnútra domu o záhradu. Predpovede pre rok 2024 sú rozdelené do troch kategórií. Hoc mnohé majú presah aj do iných oblastí, práve zaradenie do konkrétnej kategórie lepšie podčiarkne skutočný dôraz danej témy.

Trendy v oblasti životného prostredia

Vyhýbanie sa invazívnym rastlinám

Majitelia domov sú čoraz zodpovednejší, pokiaľ ide o ich dvory, pričom berú do úvahy nielen estetiku, ale aj vplyv na životné prostredie. Zatiaľ čo na uprednostňovanie pôvodných rastlín sa kladie dôraz už roky, majitelia záhrad si teraz viac uvedomujú škody spôsobené inváznymi druhmi rastlín. Táto koncepcia však môže predstavovať výzvu pre záhradných architektov aj pestovateľov, keďže stále existuje vysoký dopyt po inváznych druhoch. Niektoré dreviny, či byliny sú pre náš pôvodný biotop tak nebezpečné, že sa im dokonca venuje aj slovenská legislatíva. Medzi invazívne druhy patria:

Invázne bylinné druhy
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec (krídlatka)
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Krajiny s nízkou spotrebou vody

Vzhľadom na suchá, silné horúčavy a nedostatok vody bude xeriscaping krajiny naďalej získavať na popularite najmä v južných a juhozápadných regiónoch krajiny. Xeriscaping zahŕňa vytváranie krajiny, ktorá si vyžaduje minimálne alebo žiadne zavlažovanie. Tento praktický prístup k tvorbe krajiny založený na šetrení s vodnými zdrojmi vyzerá navyše štýlovo, sofistikovane a prirodzene, bude veľmi žiadaný.  Vo výsadbe sa využívajú také druhy rastlín, ktoré sú odolné voči horúčavám, suchu a extrémnym poveternostným podmienkam. Základom sú suchomilné rastliny.

Záhon suchomilných rastlín osadených v štrku opticky rozbije spevnené plochy a vytvorí príjemný priestor na okraji chodníka.

Usmernenie dažďovej vody

Riešenia odvodnenia: Hoci podzemné odvodňovacie systémy môžu zostať skryté pred zrakom, následky škôd spôsobených vodou podnietili jednotlivcov, aby prehodnotili a zlepšili svoje systémy odvodňovania. Investície do odvodňovacích systémov vrátane odvodňovacích rigolov, priepustných spevnených plôch, podzemných vsakovacích nádrží a francúzskych drenáží sa stanú nevyhnutnosťou pre manažment prívalových dažďov. Výsledkom takýchto riešení bude efektívne nakladanie s dažďovou vodou a odľahčenie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Dažďové záhrady: Zatiaľ čo dažďové záhrady sa nachádzajú prevažne na komerčných a obecných pozemkoch, očakávame nárast inštalácií v obytných domoch. Jedná sa o priehlbinu v záhrade, ktorá slúži na zber dažďovej vody najmä zo spevnených plôch a slúži na prirodzené postupné vsakovanie vody do podložia, namiesto rýchleho odvodnenia. Zachytávanie dažďovej vody v prostredí je veľmi osožné pre jej následné využitie počas sucha a ochladzovanie prostredia postupným odparovaním.

Priepustné povrchy: Zvyšujúce sa všeobecné povedomie spolu s prísnejšími územnými predpismi budú hnacím motorom pre zavádzanie tejto ekologickej alternatívy. Vyššia priepustnosť spevnených plôch vybudovaných napríklad z ekologických dlažieb spôsobuje rovnaký efekt, ako v prípade dažďových záhrad. Práve ekologické dlažby sú špeciálne navrhnuté tak, aby mali vyšší podiel otvorenej plochy pre zabezpečenie dostatočnej priepustnosti. Vďaka dištančným škáram alebo drenážnym otvorom zabezpečujú efektívne odvádzanie zrážkovej vody priamo do podložia, miesto odvodu do kanalizácie. Takýto typ dlažieb je ideálny pre riešenie environmentálnych spevnených plôch, ako sú napríklad parkoviská, odstavné plochy či chodníky okolo domu alebo chalupy.

Trendy v dizajne

Bylinkové záhrady

Veľký rozmach záhradkárstva ešte počas pandémie spôsobil, že sa mnohí jednotlivci pustili do pestovania zeleniny, pričom zistili, že si to vyžaduje veľa času a starostlivosti. Očakáva sa, že nadobudnutím pôvodného životného tempa, sa títo príležitostní pestovatelia presunú k bylinkovým záhradám. Tie si vyžadujú menej údržby, zaberajú menej miesta a slúžia na dvojaký účel – na varenie aj prípravu nápojov. Čo úzko súvisí s inými trendami pre rok 2024.

Mini svahovka, piesková

Dizajn zameraný na domáceho miláčika

Majitelia  domov  pri tvorbe svojich záhrad sa rozhodujú už aj pre dizajn, ktorý vyhovuje ich chlpatým priateľom. Na riešenie problémov, spojených s chovom domácich miláčikov, môžu niektorí zvážiť začlenenie syntetického trávnika na vyhradené miesta pre psov. Okrem toho je zvýšený záujem o vytvorenie výbehov – ohraničenia, ktoré je treba citlivo zakomponovať do celkového riešenia záhrady.

Trendy v projektovaní

Zábavné centrum na dvore

Snaha o zlepšenie funkčnosti dvorov pokračuje aj vylepšovaním vonkajších kuchýň. Trend sa vyvíja smerom k prepracovanejším vonkajším priestorom vrátane určených „barových zón“ vybavených pultmi a stoličkami na oddych a spoločenské stretnutia.

Integrácia inteligentných vonkajších technológií

Okrem inteligentných zavlažovacích systémov je v súčasnosti k dispozícii množstvo inovatívnych vonkajších technológií. Patria sem robotické kosačky, senzory pôdy, vonkajšie televízory s vysokou viditeľnosťou na priamom slnku, vonkajšie reproduktory a projektory odolné voči poveternostným vplyvom, roboty na čistenie bazénov a ďalšie. 

Hlasom ovládané vonkajšie osvetlenie dokáže navodiť náladu pomocou prispôsobiteľných farieb a pokročilé bezpečnostné systémy prístupné prostredníctvom odtlačkov prstov sa stávajú štandardom fungovania domácností. Je možné kúpiť exteriérový nábytok vybavený hotspotmi Wi-Fi, čo predznamenáva novú éru pohodlia a konektivity v obytných priestoroch.

Rozširovanie vonkajšieho priestoru

V snahe kreatívne maximalizovať priestor na dvore sa krajinní dizajnéri snažia ďalšie štvorcové metre nachádzať v jedinečných vonkajších priestoroch. Tradičné pergoly sa napríklad vyvíjajú tak, aby boli vybavené markízami automaticky reagujúcimi na intenzitu slnečného žiarenia, čo zvyšuje ich využiteľnosť.

Očakávame viac zapustených bazénov a víriviek s pohyblivými palubami, takže v prípade nepoužívania sú z nich pochôdzne časti terás. Krajinní dizajnéri posúvajú hranice a využívajú oporné múry na vytvorenie vertikálnych jedlých záhrad alebo na premenu bočnej strany prístrešku na vonkajšie kino plátno. Inovatívne riešenia, ako napríklad premena priestorov pod schodiskom na úložné priestory na bicykle a grily, získavajú tiež na popularite.

V prípade dlhých a úzkych priestorov sa obľúbenou voľbou, stávajú riešenia, ktoré ponúkajú multifunkčné voľbou ako priestor na cvičenie alebo priestor na vonkajšie stolovanie. Veľký záujem je aj o koktailové bazény. Tie sú často označované ako „špirály“, pretože majitelia domov si uvedomujú hodnotu zábavy, ktorú prinášajú do vonkajších priestorov.

Inovatívna recyklácia

Zatiaľ čo klasické trendy upcyklácie dvorov, ako napríklad používanie pňov stromov alebo starých vaní či bicyklov ako kvetináčov, boli populárne, majitelia domov posúvajú svoju kreativitu na ďalšiu úroveň. Pne stromov sa teraz menia na detské ihriská, historické barové vozíky sa znovu využívajú ako vertikálne police na rastliny a staré okná, zrkadlá alebo kriedové tabule nachádzajú nový život namontované na plotoch. 

Vzory a farby dlažby

Rôzne vzory, ktoré sú rastúcim trendom v interiérovom dizajne, sa dostávajú aj do exteriéru. Jedinečné vzory dlažieb môžu povýšiť priestor z funkčného na úchvatný. Hladšie povrchy sa uprednostňujú pred textúrou alebo estetikou s kamenným povrchom. Čo sa týka farebnosti, je badať presun od neutrálnych farieb k zemitým farbám, ktoré je ľahko prepojiť s interiérom a zároveň ponúkajú bohaté možnosti pre záhradné riešenia.

Čo teda môžeme očakávať

Záhradné trendy pre rok 2024 zrkadlia súčasné túžby a potreby, ktoré formujú spôsob, ako vnímame a využívame naše záhrady. Smerujeme k udržateľnosti, inteligentným technológiám a multifunkčným priestorom. Ekologický prístup sa stáva súčasťou našej kreativity, pričom nám umožňuje vytvoriť harmonické prostredie medzi interiérom a exteriérom. Rôznorodosť nových trendov a ich dôraz na inováciu a efektívnosť podčiarkuje neustálu evolúciu záhradného dizajnu. Tak sa nám otvárajú dvere do sveta, kde estetika, praktickosť a udržateľnosť idú ruka v ruke, formujúc záhradu ako miesto nielen na oddych, ale aj na prežívanie, užívanie a zdieľanie s rodinou a priateľmi. Naša záhrada sa tak stáva miestom nesmiernych možností a nadchádzajúcich inovácií, čím zohráva kľúčovú úlohu v našich životoch a spoločnosti ako celku.

Go to Top