22 novembra, 2023

Aká je funkcia betónových palisád v záhrade: estetika a praktické využitie

Záhradníctvo nie je len o pestovaní rastlín a kvetov; je to umenie, ktoré kombinuje krásu a funkčnosť s trvanlivosťou a estetikou. V rámci tejto záhradnej rovnice sa betónové palisády stali obľúbeným artiklom na rozčlenenie a dotváranie rôznych zón záhrady, či už vo vertikálnom alebo aj horizontálnom stvárňovaní. Ich účel a využitie sa od staroveku výrazne rozšírili. V súčasnosti predstavujú multifunkčný a estetický prvok, ktorý má v záhradníctve významnú úlohu.

betónová dlažba Villa Nobile senso, dolomite a palisády Arcadia, dolomite

Villa Nobile senso, dolomite

Historický vývoj a pôvodné použitie betónových palisád

Historický vývoj betónových palisád siaha do staroveku a odhaľuje ich pôvodné použitie v oblastiach, kde boli potrebné spoľahlivé a trvanlivé štruktúry. Vtedy slúžili na ochranu hradieb pred eróziou a inými vonkajšími vplyvmi. Ich pôvodné použitie v obrannej architektúre vytváralo odolné a masívne konštrukcie. Postupom času sa betónové palisády stali dôležitým prvkom aj v krajinnej architektúre a záhradníctve, čím sa začlenili do dizajnu novodobých záhrad. 

betónové palisády Arcadia granito v svahovitej záhrade

Ich schopnosť odolať poveternostným vplyvom sa zachovala aj v modernej ére, čím sa stali nenahraditeľnými prvkami v záhradnej tvorbe. V súčasnosti sa záhradní architekti zameriavajú nielen na ich praktickú stránku, ale aj na estetickú funkciu, čím dotvárajú celkový vzhľad a charakter záhrady.

Estetická funkcia v moderných záhradách

Betónové palisády v modernej záhradnej architektúre predstavujú kombináciu trvanlivosti a krásy. Tieto prvky pridávajú záhrade charakter a štýl. Ich estetická hodnota spočíva v tom, že dokážu pretaviť záhradné prostredie na umenie.

betonové palisády Arcadia a Terrazza naturo

Pomocou nich je možné ohraničiť rôzne časti záhrady na vytvorenie vizuálne zaujímavých línií a tvarov a to na rôznych úrovniach záhrady. Betónové palisády sa používajú na vytvorenie vstupov, schodísk, kaskádovitých terás v rovných, ale aj oblých líniách. Používajú sa aj na spevnenie miernych svahov alebo i na vytvorenie lemov okolo kvetinových záhonov.

Netradičným riešením je ich využitie na vybudovanie okrasných vyvýšených záhonov

citystonedesign_betonove palisady_palisada arcadia_vyvyseny zahon

Palisáda Arcadia, dolomite

Betónové palisády majú praktické využitie pri zachovaní a definovaní priestoru v záhrade. S možnosťou kombinácie s inými materiálmi, ako sú napríklad drevo, tehla alebo kameň, je ich dizajnový potenciál neobmedzený. Betónové palisády sú v ponuke v rôznych farebných kombináciách, čím sa dá dosiahnuť harmonický súlad s ďalšími záhradnými prvkami

Betónové palisády Casser dolomite

Technické aspekty inštalácie betónových palisád

Inštalácia betónových palisád je kľúčovým krokom pri tvorbe pevne ohraničených a esteticky príťažlivých oblastí v záhrade. Tieto prvky slúžia na definovanie priestoru a pri spevnených plochách zabraňujú aj horizontálnemu posunu dlažby. Na dosiahnutie trvalého a spoľahlivého výsledku je nevyhnutné poznať a dodržiavať zásady pri ich osádzaní: 

Ich montáž však nie je zložitá.

1. Výber a príprava betónového lôžka:

Palisády sa osádzajú do betónového lôžka z vlhkej zmesi hrubej cca. 15 – 20 cm. Dôležitým faktorom je trieda použitého betónu, ktorá má byť aspoň C 16/20. Táto hrúbka slúži na prenos zaťaženia pôsobiaceho pri realizácii, ako aj pri samotnej prevádzke. Konzistencia betónovej zmesi nesmie byť riedka, pretože to môže spôsobiť problémy pri osádzaní palisád – kvôli svojej váhe by sa mohli zaboriť do betónu alebo prevaliť.

2. Bočné podopretie palisád: 

Kvôli stabilite musí byť bočné podopretie siahať do 1/4 – 1/3 z ich celkovej výšky.

3. Vyklinovanie palisád:

Palisády sa ukladajú zásadne so škárami 3-5 mm. Škáry sa nevypĺňajú. Niektoré typy palisád majú kónický tvar, preto aby sa zabezpečilo ich rovnomerné rozloženie, pri osádzaní sa musia vyklinovať.

osadenie palisády Romana

4. Osadenie palisád so zreteľom na opornú funkciu a drenáž:

Ak budú mať palisády funkciu oporného múrika alebo vyvýšeného kvetináča, t. j. z ich zadnej strany bude vysypaná zemina, je vhodné ich vystužiť z tejto strany nopovou fóliou s drenážnym vláknom, aby nedošlo k prepúšťaniu vlhkosti a nečistôt cez škáry. 

Na odvádzanie vlhkosti zo svahu odporúčame okolo betónového lôžka vytvoriť drenážnu vrstvu zo štrku, ktorá spolu s nopovou fóliou odvedie prebytočnú vodu do nižších vrstiev.

5. Osadenie palisád „naležato“:

Ak sa budú palisády ukladať na seba „naležato“, tak na ich spojenie postačí flexibilné mrazuvzdorné lepidlo alebo montážne lepidlo. Takéto riešenie sa využíva hlavne pri výstavbe vyvýšených záhonov.

Celý pracovný postup:

  • Urobte cca 15 cm hlboký výkop, široký približne 20 cm (palisáda má naležato šírku 10 cm).
  • Na spodok vykopanej ryhy hlbokej 15 cm nasypte 3-4 cm hrubú vrstvu štrku frakcie 8-16 mm, ale môže byť aj menšia frakcia.
  • Vrstvu štrku zarovnajte.
  • Do zvyšnej časti výkopu naneste suchý betón, ktorý bude slúžiť ako ukladacia vrstva na založenie prvého radu palisád.
  • Založte prvý rad palisád a skontrolujte rovnosť prvého radu pomocou vodováhy.
  • Následne zalejte suchý betón vodou (rovnaký princíp ako pri osádzaní obrubníkov). Zvyšné rady palisád môžete spojiť pomocou lepidla MAMUT – na rozdiel od malty sa vám nebude vytláčať von a neznečistí pohľadovú časť palisád.

6. Rešpektovanie skladobných modulov

Pri osádzaní palisád je vhodné rešpektovať skladobné moduly dlažby alebo platní, čo minimalizuje nutnosť rezu a upravovanie na stavbe. Preto je dôležité pred osadením overiť rozmery dlažby v praxi, vytvorením skladby niekoľkých prvkov vrátane odporúčaných medzier (škár).

Možnosti dizajnu a dekoratívnych prvkov 

Rôzne formáty a odlišné spôsoby spracovania povrchu umožňujú vytvárať esteticky harmonické kombinácie s betónovými dlažbami alebo platňami v rôznych štýloch a vytvárať tak originálne dizajnové prvky, ktoré sú prispôsobené konkrétnym preferenciám majiteľa.

štiepané palisády Casser dolomite

Betónové palisády ponúkajú širokú paletu farebných prevedení, umožňujúc záhradným architektom a majiteľom záhrady hrať sa s rôznymi dizajnami a farebnými kompozíciami. 

Vytváranie krásy a funkcionality v záhrade s betónovými palisádami

V závere je potrebné zdôrazniť, že betónové palisády nie sú len stavebným prvkom, ale aj umeleckým dielom, ktoré pridáva hodnotu a charakter každej záhrade. Betónové palisády predstavujú multifunkčný a estetický prvok, ktorý má v záhradníctve významnú úlohu. Ich schopnosť spojiť minulosť s prítomnosťou, funkčnosť s krásou z nich robí nenahraditeľný nástroj pre záhradnú architektúru. S správnou inštaláciou a starostlivosťou môžu betónové palisády slúžiť mnoho rokov a poskytovať radosť a úžas každému, kto si užíva krásu svojej záhrady.

Prečítajte si aj náš inšpiratívny článok na využitie betónových palisád v okolí vášho domu.

Go to Top