Home » Vlastnosti produktov

Vlastnosti produktov

Vlastnosti produktov2023-10-18T12:49:54+02:00

Vlastnosti produktov

Všetky výrobky spoločnosti CITY STONE DESIGN s.r.o. prechádzajú pravidelnými kontrolami a spĺňajú aj tie najprísnejšie kritériá a skúšky kvality. Nasledujúce vysvetlivky objasňujú vlastnosti jednotlivých produktov, ktoré sú zobrazené v katalógu a cenníku prostredníctvom nami používaných symbolov.

Povrchové zušľachtenie

Výrobky vymývané, tryskané, štiepané a antico, druhotne opracované rôznymi technologickými postupmi na optické zušľachtenie povrchov našich výrobkov.

Vnútorná hydrofobizácia

Výrobky označené týmto symbolom sa vyrábajú zo zavlhnutej betónovej zmesi, ktorá je hydrofóbne upravená, teda je znížená nasiakavosť. Každý betón je nasiakavý, je to jeho prirodzená vlastnosť. Použitím hydrofóbnych prostriedkov v spodnom jadrovom betóne však dochádza k redukovaniu nasiakavosti betónovej dlažby pri daždi, vlhkosti alebo vzlínavosti zo zeme a vďaka tomu sa výrazne znižuje možnosť vzniku výkvetov.

Povrchová úprava Aquaprotect

Aquaprotect je dodatočná ochranná povrchová úprava. Pomocou špeciálnej technológie sa pri výrobe povrch výrobku impregnuje ochrannou emulziou. Ošetrenie povrchu touto emulziou znižuje riziko rastu machov a rias, obmedzuje tvorbu výkvetov, znižuje možnosť znečistenia, zvyšuje intenzitu prefarbenia a farebnú stálosť výrobkov.

Impregnácia Vatnajökull-V8

Ekologicky neškodná nanotechnologická impregnácia. Všetky typy výrobkov možno dodatočne impregnovať týmto prípravkom. Impregnáciou vzniká tzv. lotosový efekt. Výsledok: výrobky sa ľahšie udržujú v čistom stave, pretože nečistoty (oleje, plesne, machy a pod.) sa nedokážu zachytiť na povrchu. Produkt si počas rokov uchováva pôvodný vzhľad, má vyššiu farebnú stálosť a zvýšenú odolnosť proti vplyvom počasia.

Dodatočná kalibrácia

Pre dosiahnutie čo najväčšej presnosti pri výstavbe sú výšky niektorých typov betónových tvárnic za pomoci kalibračného stroja už dodatočne upravené frézovaním.

Odolnosť proti poveternostným vplyvom

Odolnosť proti poveternostným vplyvom sa stanovuje skúškami mrazuvzdornosti a nasiakavosti, ktoré sa vykonávajú v súlade s harmonizovanými normami.

Ekologická nezávadnosť

Všetky suroviny používané pri výrobe sú ekologicky neškodné.

Kritériá CE

Všetky naše výrobky sa vyrábajú v súlade s právoplatnými vyhláseniami o parametroch a sú skúšané podľa platných noriem STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN 1339 (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky), STN EN771-5 (murovacie prvky), STN EN 15435 (debniace tvárnice).

Pochôdzna plocha

Dlažby a platne určené na všetky pochôdzne plochy, ako sú chodníky a terasy, s hrúbkou od 40 mm do 60 mm.

Plochy pre vozidlá do 3,5 tony

Dlažby a platne s hrúbkou 60 mm sú vhodné ako pochôdzne plochy, ale zároveň sú pojazdné aj vozidlami s hmotnosťou do 3,5 tony. Vhodné sú preto na malé parkoviská, automobilové státia pred rodinnými domami a pod.

Plochy pre vozidlá nad 3,5 tony

Dlažby a platne s hrúbkou 80 mm až 100 mm sú určené na vysoko zaťažované pojazdné plochy pre automobily do 3,5 tony a pre nákladné automobily s hmotnosťou nad 3,5 tony.

Hutnenie vibračnou doskou

Betónové platne, ako aj dlhé úzke formáty sa neodporúčajú hutniť bežnou vibračnou doskou, ale vibračnou doskou valčekovou, ktorá zabraňuje posunu dlažby a vzniku trhlín počas hutnenia.

Správny smer hutnenia

Betónové dlažby a platne odporúčame hutniť vibračnou doskou len v priečnom smere.

Go to Top