17 januára, 2018

Údržba zámkovej dlažby v zimných mesiacoch

Mráz a snehová nádielka dokážu na dvore narobiť nečakané nepríjemnosti vo forme klzkého povrchu, alebo obmedzeného prístupu na pozemok, či do garáže.

Ako a s čím odhrnúť, alebo posypať chodníky okolo domu? Vydrží to vôbec zámková dlažba? Odpoveď znie – áno, vydrží.

S údržbou zámkovej dlažby je ale vhodné začať už oveľa skôr, ako prídu zimné mesiace. Ideálne je, ak sa hneď po pokládke aplikuje na suchú a očistenú dlažbu impregnačný prípravok, ktorý chráni povrch pred prenikaním nečistôt do jej hlbších štruktúr. Je to prípravok, ktorý má nanotechnologický efekt a nemá žiadny negatívny vplyv na svoje okolie. Po takto ošetrenej dlažbe sa na jar nemusíte obávať výkvetov vo forme bielych máp. Dodatočnú impregnáciu nájdete aj v našej ponuke doplnkového sortimentu. Späť ale k zimnej údržbe.

Ako výrobca zámkovej dlažby odporúčame niekoľko spôsobov zimnej údržby:

Mechanické odhŕňanie

V zimnom období je potrebné k údržbe povrchov dláždených plôch používať mechanizáciu, ktorá nepoškodí povrch dlažby, napr. odhŕňacie zariadenia s pryžovou alebo plastovou hranou, plastové zametacie kefy, alebo plastové lopaty.

Inertné posypové materiály

Jedná sa o materiály, ktoré zdrsnia povrch, preto sú vhodné na chodníky kde leží vrstva snehu, alebo ľadu. Patrí sem napríklad ostrohranný piesok, štrk do veľkosti zrna 8 mm, piliny. Sú ekologické a  niektoré z týchto materiálov nájdete aj u vás doma.

Vhodnou alternatívou je posyp na báze drveného keramického kameniva. Predáva sa pod názvom Ekogrit, Liapor, Leca a pod. Zdrsňuje zľadovatený povrch, je účinný aj pri -15°C a na jar ho možno pozametať, alebo ním skypriť pôdu.

Pri posype inertnými materiálmi je potrebné dbať na ich čistotu, aby nedochádzalo k vylučovaniu nečistôt spôsobujúcich fľaky na povrchu dlažby.

Chemické rozmrazovacie prostriedky

Chlorid sodný (posypová soľ, ako alternatíva sa používa kuchynská soľ) je lacným a veľmi často využívaným prostriedkom na odstránenie námrazy z chodníka, je však účinný iba pri miernejších mrazoch, cca do -10°C. Neprospieva však stromom a porastom, a škodí aj zvieratám.

Chlorid vápenatý je menej škodlivý variant posypovej soli, má rýchlejší účinok a pôsobí aj pri silnejších mrazoch, je ale niekoľkonásobne drahší.

Betónové dlažby sú odolné voči priamemu pôsobeniu týchto chemických rozmrazovacích prostriedkov, preto môžu byť v zimnom období aplikované, ale musia byť dodržané miestne predpisy o najväčších prípustných dávkach na plošnú jednotku krytu.

Go to Top