22 januára, 2022

Poradíme, aký podklad si vybrať pod betónovú dlažbu

Betónová dlažba je ideálny spôsob, ako vytvoriť chodníky, parkovacie plochy či akékoľvek iné spevnené plochy v záhradách, pri rodinných domoch a tiež v priemyselných areáloch. Skrátka, betónová dlažba si nachádza svoje široké uplatnenie v mnohých oblastiach. Aby ste sa na ňu ale mohli maximálne spoľahnúť, je potrebné si okrem kvalitnej dlažby ustrážiť aj samotný podklad. Poradíme vám, ako na to. 

Vzhľadom na svoje rozšírenie si betónová dlažba nevyžaduje nejaké siahodlhé predstavovanie. Obľúbená je najmä pre jednoduchosť pokladania a širokú využiteľnosť. Medzi nesporné výhody betónovej dlažby patrí aj dlhá životnosťvysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom. Samozrejme, platí to za predpokladu, že počas pokladania budú dodržané všetky zásady a uprednostníte dlažbu z kvalitného betónu. Ako ju spoznať?

 

O kvalite betónovej dlažby vám napovie technický list

Veľmi užitočnou pomôckou pri výbere je technický list, z ktorého sa dozviete všetky dôležité parametre dlažby. Nájdete tu nielen informácie o tom, aké normy konkrétna dlažba spĺňa, ale aj informácie o tom, na aký účel je najvhodnejšia. Kvalitná betónová dlažba sa dnes vyrába s použitím moderných vibrolisov, ktoré umožňujú tvorbu dvojvrstvovej dlažby. Jej jadrom sa tak stane spodná vrstva zabezpečujúca pevnosť, kým nášľapová, vrchná vrstva sa zas stará o uzatvorenie povrchu. 

V praxi to znamená, že pri takto vyhotovenej betónovej dlažbe môžete počítať s veľmi nízkou nasiakavosťou a teda aj vysokou odolnosťou voči mrazom, chemickým prostriedkom a samozrejme aj mechanickému pôsobeniu. Betónová dlažba je tak schopná dlhodobo zvládať pojazdy motorových vozidiel, ale aj statické zaťaženie pri ich parkovaní. Mimochodom, ak vyberáte betónovú dlažbu na tvorbu chodníka, postačia vám dlaždice s výškou 40 – 60 mm, pre spevnené plochy okolo rodinných domov, parkoviská a príjazdové cestičky odporúčame výšku 60 – 80 mm a pre priemyselné objekty, kde sa očakáva vysoká záťaž sú ideálne dlaždice s výškou 80 – 100 mm. 

Ako sme už ale vyššie naznačili, kľúčovou záležitosťou pre dlhú životnosť a spoľahlivosť zámkovej dlažby, je výber toho správneho podkladu. 

 

Vyberáme podklad pod zámkovú dlažbu

Ešte pred ukladaním betónovej dlažby je potrebné sa venovať dôkladnej úprave plochy vyrovnaním a zhutnením. Popri tom je potrebné myslieť aj na vyspádovanie, aby bola zrážková voda odvádzaná do miest, kde nebude spôsobovať problémy. Pri tvorbe podkladu je základom úspechu správne vrstvenie jednotlivých podkladových vrstiev podľa typu zaťaženia, ktoré sa pre betónovú dlažbu stane adekvátnou oporou počas celej jej životnosti. Záleží predovšetkým od zrnitosti použitého kameniva a hrúbke jednotlivých vrstiev. 

Rozdelenie podkladových vrstiev podľa typu zaťaženia dlažby

Prvú vrstvu po vykopaní základov a príprave priestoru by mal tvoriť štrkopiesok s frakciou od 0 do 8 mm a to najmä pri plochách, od ktorých očakávate zaťaženie motorovými vozidlami do 3,5 ton alebo v priemyselných objektoch. Pri stavbe chodníku pre peších je možné túto vrstvu vynechať. 

Ďalšia, tzv. hrubá vrstva, by mala pozostávať z drveného kameniva so zrnitosťou 16-32 mm, ktorá by mala mať výšku 200 mm. Ide o vrstvu, ktorá je potrebná už aj pre chodníky, kde sa očakáva občasný pojazd motorových vozidiel. Ak staviate chodník len pre peších s očakávanou minimálnou záťažou, opäť nie je táto vrstva nevyhnutná. 

Ak ste už úspešne vytvorili, zarovnali a utlačili hrubú vrstvu, nastal čas na použitie drveného kameniva so zrnitosťou 8-16 mm, ktorým vytvoríte vrstvu hrubú približne 100 mm. Napokon, ešte jemnejším drveným kameňom frakcie 4-8 mm; 2-5 mm je vhodné vytvoriť tenkú 30 mm – 40 mm ukladaciu vrstvu, na ktorú už budete následne pokladať samotnú betónovú dlažbu. Práve pri tejto poslednej vrstve je potrebné postupovať veľmi opatrne. Nezhutňuje sa a tak musí byť dokonalo vyrovnaná napríklad pomocou lát. 

 

Dôsledky zanedbania podkladovej vrstvy pri betónovej dlažbe

Výber a tvorba podkladových vrstiev pre betónovú dlažbu nie je žiadna veda, no neoplatí sa túto prácu ani zanedbať. Dôsledky totiž môžu byť poriadne nepríjemné. Nesprávne podložená betónová dlažba sa môže zvlniť, rozostupovať  a v tých najhorších prípadoch aj úplne prepadnúť, čo už môže spôsobiť značné škody. 

Ak si teda sami netrúfate, nič nepokazíte tým, keď si na pokládku betónovej dlažby zavoláte odborníka. 

Go to Top