19 júla, 2021

Kvalitná pokládka je pri zatrávňovacích tvárniciach kľúčová, ako na to?

Ak máte v pláne zachovať zelenú plochu a zároveň dosiahnuť jej spevnenie, zatrávňovacie tvárnice sú ideálnym riešením pri zachovaní určitých podmienok. Aby ste sa ale mohli úplne spoľahnúť na funkčné vlastnosti zatrávňovacích tvárnic, kvalitná pokládka je veľmi dôležitá. Čo si pred pokládkou premyslieť a ako ju správne zrealizovať?

Zatrávňovacie tvárnice sú vhodným ekologickým riešením pre záhrady, parkoviská, príjazdové cesty a využiť sa dajú aj na spevňovanie svahov. Veľkou výhodou týchto tvárnic je odvedenie dažďových vôd zatrávňovacími otvormi priamo do pôdy, ich variabilita a veľmi dobrá kombinovateľnosť s inými materiálmi. Medzi benefity týchto tvárnic môžeme zaradiť aj dostupnú cenu. 

Čo je ale najdôležitejšie, svojim tvarom poskytujú vegetačné tvárnice dostatok priestoru na zeleň a preto sa hodia všade tam, kde chcete naplno nechať vyniknúť prírodný vzhľad spevnenej plochy v celistvosti, alebo vytvoriť spevnené jazdné pásy.

Pre zachovanie stále zelených plôch je potrebné zabezpečiť dostatočné zavlažovanie. Ak na riešenej ploche nie je možné závlahu zabezpečiť, vhodným riešením je výplň zatrávňovacích otvorov s drveným kamenivom frakcie 8 – 16 mm, čím sa zabezpečí drenážna funkcia plochy.

   

Nesklamú vás ani v zime, zatrávňovacie tvárnice z kvalitného betónu sú odolné voči mrazu a ani pri veľmi nízkych teplotách neprichádza k ich poškodeniu. 

 

Čo si rozmyslieť pred pokládkou zatrávňovacích tvárnic?

Hneď na úvod sa oplatí spomenúť, že pokládka zatrávňovacích tvárnic nie je príliš zložitá a tí šikovnejší ju zvládnu aj svojpomocne. Pred pokládkou, ale aj počas nej je potrebné myslieť na to, že cieľom práce má byť spevnená plocha tvárnicami, ktoré budú dostatočne stabilné a bude v nich vyrastať tráva, prípadne iná vhodná zeleň.

 

Ako na pokládku zatrávňovacích tvárnic?

Pripravili sme pre vás stručný návod na pokládku zatrávňovacích tvárnic,  s ktorými ľahko a rýchlo vytvoríte spevnenú plochu obohatenú o zeleň.

 

1) Na začiatok je potrebné dôkladné vytýčenie

Po výbere vhodných tvárnic a pred tým, ako sa pustíte do práce, je potrebné dôkladné vytýčenie plochy, ktorú budete spevňovať. Týmto spôsobom získate jej finálny tvar. Aby sme predišli zbytočnému rezaniu tvárnic, riešenú plochu vytyčujeme tak, že vopred zohľadňujeme rozmery tvárnic. Nesmieme zabudnúť aj na ohraničenie plochy betónovými obrubníkmi, ktoré zamedzujú horizontálnemu pohybu položenej dlažby. 

 

2) Začíname s výkopom

Je potrebné si hneď na začiatku zadefinovať hrúbky jednotlivých podkladových vrstiev a hrúbku tvárnic. Takýmto spôsobom zistíme, aký hlboký výkop je potrebné urobiť.

 

3) Vyrovnať, zhutniť a naviesť podkladové vrstvy

Vykopaný priestor je potrebné dôkladne vyrovnať a poriadne zhutniť. Týmto spôsobom upravíme priestor na navezenie vrstvy štrkopiesku. Táto vrstva sa označuje ako podkladová a mala by mať hrúbku približne 100 mm v závislosti od toho, ako hlboko bol urobený výkop. Po nanesení tejto vrstvy môžeme pokračovať s ostatnými podkladovými vrstvami. Podkladové vrstvy sa robia vždy s pozdĺžnym sklonom 0,5%priečnym sklonom minimálne 2-3% v smere budúcej spevnenej plochy. Najvhodnejším materiálom pre podkladové vrstvy je drvené kamenivo v rôznych frakciách. Jednotlivé skladobné vrstvy sú znázornené v obrázku. Na zhutnené vrstvy drveného kameniva sa nanesie 40 mm hrubá ukladacia vrstva zložená z drveného kameniva frakcie 4-8 mm alebo 2-5 mm.

Veľký dôraz je treba klásť aj na technologicky správne a kvalitné hutnenie jednotlivých vrstiev, najlepšie po hrúbkach 100 až 150 mm. Predídeme tak nebezpečenstvu – prepadaniu sa dlažby v budúcnosti. 

 

4) Začíname s pokladaním

Spôsob ukladania zatrávňovacích tvárnic je identický ako ukladanie štandardnej dlažby s výnimkou škárovania. Pri ukladaní tvárnic sa začína v pravouhlom rohu, pokiaľ možno od najnižšieho miesta plochy. Tvárnice sa pokladajú v smere od seba tak, že je možné na ne ihneď stúpať. Zatrávňovaciu dlažbu nikdy nezhutňujeme. 

 

5) Vyplnenie zatrávňovacích otvorov

Po položení tvárnic je čas na vyplnenie zatrávňovacích otvorov. Na tento účel vám výborne poslúži zemina premiešaná s trávovým semenom. Vyplnenie otvorov tvárnic musí byť maximálne 20 mm od horného okraja. Vtedy má tráva dostatočnú šancu sa zakoreniť, nedochádza k jej poškodzovaniu pri kosení a neničí sa pri prejazdoch automobilmi. 

Na záver dodajme, že zatrávňovacie tvárnice z betónu sa ľahko stanú funkčným a estetickým doplnkom vášho pozemku aj na niekoľko desaťročí. Stačí dodržať vyššie spomenuté zásady pri pokládke, pravidelné zavlažovanie a vybrať si tvárnice z kvalitného betónu.

Go to Top