20 júna, 2024

Postup pri výstavbe múrika z blokov ARCADIA

Plné betónové bloky ARCADIA vytvárajú jeden ucelený systém pozostávajúci zo šiestich formátov: 3 formáty vo výške 7,5 cm a 3 formáty vo výške 15 cm. Bloky sú vyrábané technológiou štiepania a následným otĺkaním sú opracované tak, aby čo najviac imitovali povrch prírodného kameňa. Preto má každý prvok špecifický, nepravidelný tvar a odlišné rozmery. Na to treba dbať aj pri realizácii projektu, preto odporúčame všetky prvky najskôr rozložiť a následne prispôsobiť vytýčenému tvaru. Systém je vhodný na vytváranie okrasných záhradných prvkov – na murovanie menších múrikov a plotových múrikov, rôznych exteriérových doplnkov, ako sú kaskády, suché múriky, záhradné sedenia, vyvýšené záhony alebo obruby terás.

Prezrite si nasledovný pracovný postup na výstavbu nízkeho múrika z betónových blokov ARCADIA.

Arcadia bloky, farba granito a dolomite

Prvky systému ARCADIA

(a)

225 x 250 x 150 mm

(b)

300 x 250 x 150 mm

(c)

450 x 250 x 150 mm

(d)

225 x 250 x 75 mm

(e)

300 x 250 x 75 mm

(f)

450 x 250 x 75 mm

Krok 1 – Návrh a rozmiestnenie

 • Pred samotnou realizáciou diela je potrebné si najskôr priamo na zamýšľanom mieste vytýčiť tvary a rozmery. Pri oblých tvaroch je vhodnou pomôckou ohybná hadica (tzv. husí krk), pomocou ktorej si viete na ploche jednoducho navrhnúť rozmiestnenie objektu tak, aby správne zapadal tvarom do zamýšľaného projektu.

Krok 2 – Vytýčenie stavby

 • Vytýčený rozmer stavby si viete po rozmeraní označiť napríklad aj oceľovými tyčami, na ktoré si z bezpečnostných dôvodov umiestnite plastové krytky.

Krok 3 – Výkop a zakladanie

 • Pre zhotovenie základu urobte cca 15 cm hlboký výkop, minimálne o 10 cm širší od šírky blokov Arcadia. Na spodok vykopanej ryhy hlbokej 15 cm nasypte 3 – 4 cm hrubú vrstvu kameniva frakcie 8/16 mm, prípadne menšej frakcie.
 • Vrstvu kameniva zarovnajte. Do zvyšnej časti výkopu naneste suchý betón triedy C 20/25, ktorý bude slúžiť ako ukladacia vrstva na založenie prvého radu blokov.

Krok 4 – Osadenie prvého radu

 • Na pripravený podklad založte prvý rad z blokov Arcadia a skontrolujte rovinnosť radu pomocou vodováhy.
 • Dodržiavajte rozmiestnenie jednotlivých prvkov podľa projektovej dokumentácie alebo určeného vzoru pokládky.

Krok 5 – Zarovnanie nerovností

 • Prípadné nerovnosti zarovnajte gumeným kladivom.
 • Vďaka technológii opracovania má každý jeden prvok špecifický, nepravidelný tvar a odlišné rozmery a preto je možné v prípade potreby niektoré bloky zameniť za ten istý formát, až kým nebude výsledný tvar zodpovedať projektu a vašim predstavám.

Dôležité upozornenie!

Oporné múriky, voľne stojace múriky a obruby terás vyššie ako 1 meter

Betónové bloky Arcadia neobsahujú dutiny na osadenie oceľovej výstuže a zalievanie betónom a nie je možné ich kotviť do betónového základu pomocou oceľovej výstuže. Preto odporúčame všetky stavby navrhnuté z blokov Arcadia vo výške väčšej ako 1 meter dať staticky posúdiť a prepočítať statikom.

Krok 6 – Vyskladanie prvého radu

 • Pri výstavbe pokračujte ukladaním betónových blokov v prvom rade na požadovanú šírku a dĺžku múrika a neustále kontrolujte rovinnosť pomocou vodováhy.

Krok 7 – Spevnenie prvého radu

Krok 8 – Osadenie ostatných radov a lepenie

 • Po osadení prvého radu pokračujte s výstavbou.
 • Zvyšné rady blokov môžete spojiť pomocou stavebného lepidla (napríklad Mamut). Na rozdiel od malty sa nebude vytláčať von a neznečistí pohľadovú časť stavby.

Krok 9 – Odsadenie blokov v radoch

 • Pri výstavbe múrika do mierneho svahu môžete trochu odsadiť jednotlivé rady od seba tak, aby vznikol jemný odskok.

Krok 10 – Ochrana múrika pred vlhkosťou a znečistením

 • Pre ochranu múrika od vlhkosti a presakovaniu nečistôt z pôdy vyložte časť od svahu po celom obvode nopovou fóliou výstupkami smerom k betónovým blokom Arcadia a následne rozhrňte zeminu.

Krok 11 – Konečná úprava

 • Pre zachovanie farebnej stálosti a ľahšiu údržbu môžete betónový povrch ešte ošetriť ekologickým prípravkom na báze nanotechnológie – povrchovou impregnáciou V8.
 • Výsledkom prevedenej aplikácie bude neviditeľná impregnácia, ktorá znemožní pevné uchytenie nečistôt na povrchu a ich preniknutie do hĺbky materiálu.

CSD TIP

Ak plánuje využívať vyvýšený múrik aj na príjemné posedenie a oddych, tak je možné ho dotvoriť aj zaujímavým detailom. Na posledný rad umiestnite jedno alebo aj viac drevených roštov z masívneho dreva, čím vám vznikne ďalší odpočinkový kútik v záhrade.

Go to Top